Niepełnosprawni
strona:  1 2 3
2021-02-18 12:44:24

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie „Lubelska Akcja Aktywizacja” nr RPLU.11.01.00-06-0005/20

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u minimum 25%(w tym min.12% u osób z niepełnosprawnościami) z 70 Uczestników Projektu powyżej 18 roku życia bez zatrudnienia tj.osób wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj.lubelskiego przez indywidualnie dobraną, kompleksową i profesjonalną ścieżkę rozwoju(IŚR, wsparcie psychologiczne, szkolenie zawodowe, staż, pośrednictwo pracy)od 01.01.2021 do 30.11.2021 r.

Rekrutacja:

Do projektu kwalifikują się osoby:

1. Bierne zawodowo – 50 osób (28 kobiet i 22 mężczyzn)

2. Bezrobotne (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane w PUP) – 20 UP (9 kobiet i 10 mężczyzn).

W tym:

§ min 30 osób o niskich kwalifikacjach

§ min 14 osób z niepełnosprawnościami

§ min 35 osób korzystających z PO PŻ

min 39 osób zamieszkujących na terenach słabo zaludnionych

Kontakt:

Biuro projektu: ul. Jesienna 5, 20-337 Lublin

E-mail: biuro@fundacjaaktywnych.pl


2021-02-10 07:59:49

Uprzejmie przypominamy, że w ramach projektu „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych”, Fundacja Edukacji Nowoczesnej przygotowała filmy edukacyjno - instruktażowe pokazujące korzystanie z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, medycznych oraz obywatelskich.

Filmy zostały przedstawione w sposób przyjazny i intuicyjny, bez skomplikowanych procedur, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami oraz seniorom.

Treści przedstawione są w sposób zrozumiały i jednocześnie specjalistyczny – w filmach została zastosowana audiodeskrypcja dla osób niewidomych i niedowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Tempo nagrań zostało dopasowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy z przedstawionych filmów mogą nauczyć się jak korzystać z poniższych portalów:

  • www.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego,
  • www.pacjent.gov.pl - jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta (m.in. e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania),
  • www.podatki.gov.pl - jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym,
  • www.dane.gov.pl – jak uzyskać dostęp do informacji publicznych, takich jak budżet, oświata, środowisko,
  • www.euslugi.policja.pl – jak w prosty i skuteczny sposób korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji,
  • Biblioteki cyfrowe – jak uzyskać dostęp do publikacji elektronicznych, m.in. książek, czasopism, map.

2021-01-29 12:39:07


2020-12-08 10:55:49

Informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

od dnia 1 grudnia 2020 roku funkcjonuje nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery trójkołowe, wózki, kule ortopedyczne i balkoniki. Sprzęt został ufundowany przez Fundację Eco Textil.

Ze sprzętu mogą korzystać osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej.

Sprzęt zostanie wypożyczony na wniosek złożony do tut. Centrum wraz z załącznikami dostępny w zakładce“Wypożyczalnia sprzętu”.

Więcej informacji można uzyskać

pod numerem telefonu 15 8723 345 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

ZAPRASZAMY!


2020-10-15 07:37:36


2020-10-05 08:47:58

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Janowski, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

tel. 18 44 11 994

pomoc-prawna@sc.org.pl

biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00

www.pomocprawna.sc.org.pl

publikacja na portalu społecznościowym YouTube: https://youtu.be/MAHGmyBCyrA


Konkurs plastyczny
2020-02-25 12:37:37

W związku z ogłoszeniem XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego“Sztuka Osób Niepełnosprawnych” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepsłnosprawnych serdecznie zaprasza do uczestnictwa i zgłaszania swoich prac.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

Werbeo
2020-02-07 11:13:01

Werbeo -
pierwszy, jedyny ogólnopolski portal pracy decykowany osobom z niepełnosprawnościami.

Głównym celem WERBEO, jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, poprzez świadczenie bezpłatnych usług wspierających ich wejście na rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową  www.werbeo.pl

2019-12-13 12:48:46

Składanie wniosków on-line w Systemie SOW w 2020 roku.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski  o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie  zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz wnioski dotyczące programu „Aktywny Samorząd” będzie  można złożyć przez Internet wykorzystując  darmowy System SOW (sow.ofron.org.pl)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:
1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze    środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

    Więcej informacji pod adresem  https://portal-sow.pfron.org.pl/  w zakładce aktualności.  


2019-11-05 09:39:53

Bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

W Polsce otwarto pierwszą bezpłatną internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery trójkołowe, wózki, kule ortopedyczne i balkoniki. Z czasem asortyment wypożyczalni będzie się powiększał. Taka dostępność sprzętu rehabilitacyjnego nie będzie już trudnością dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na kosztowny zakup lub wypożyczenie a sprzęt jest im niezbędny w procesie rekonwalescencji. Sprzęt będzie można wypożyczyć bezpłatnie dla osób prywatnych na okres 2 miesięcy, 3 miesięcy lub pół roku. Wypożyczający ponosi jedynie koszt związany
z dostarczeniem i odebraniem sprzętu

Więcej informacji na stronie www.ecotextil.pl

strona:  1 2 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski