Aktualności
2018-04-18 11:59:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej.


„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”.
2018-03-14 12:28:48

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie:“Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”. Rekrutacja trwa do 23 marca 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

2018-02-22 09:23:15

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż  w 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” :

2018-02-21 13:04:39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie zaprasza do udziału w projekciepn.”ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno -zawodowej” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Informacje dot. listy rezerwowej
"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
2018-02-19 10:57:18

Prokuratura Rejoonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym “Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 19-25 lutego 2018 roku w godzinach 8.00 -15.00 prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw.  Osoby chcące otrzymać taką poradę winny zgłosić się w w/wym. godzinach do siedziby Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim (pokój nr 12). Możliwy jest także kontakt telefoniczny po nr 15 8720 -784 i wskazanie, że chodzi o udzielenie porady prawnej ofiarom przestępstw.

2018-01-26 07:26:20

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową do  projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

2018-01-03 13:50:25

"Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych).

Informacja o wolnym dniu Urzędu
2017-12-28 09:52:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) jest w Urzędzie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r.).
Bezpłatny kurs florystyczny z egzaminem czeladniczym
2017-12-12 07:25:46

W związku z rozpoczętym naborem na kolejne szkolenie “Florysta z egzaminem czeladniczym” w ramach realizowanego projektu pn. “Era młodych zawodowców”  -więcej informacji kliknij tutaj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski