Aktualności
2019-12-13 12:48:46

Składanie wniosków on-line w Systemie SOW w 2020 roku.

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku wnioski  o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie  zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz wnioski dotyczące programu „Aktywny Samorząd” będzie  można złożyć przez Internet wykorzystując  darmowy System SOW (sow.ofron.org.pl)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:
1. Zarejestrować się w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze    środków PFRON) dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/
2. Posiadać adres poczty elektronicznej,
3. Posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy) – https://pz.gov.pl/pz/index lub  https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

    Więcej informacji pod adresem  https://portal-sow.pfron.org.pl/  w zakładce aktualności.  


2019-11-05 09:39:53

Bezpłatna internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

W Polsce otwarto pierwszą bezpłatną internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W ofercie wypożyczalni znajdują się rowery trójkołowe, wózki, kule ortopedyczne i balkoniki. Z czasem asortyment wypożyczalni będzie się powiększał. Taka dostępność sprzętu rehabilitacyjnego nie będzie już trudnością dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na kosztowny zakup lub wypożyczenie a sprzęt jest im niezbędny w procesie rekonwalescencji. Sprzęt będzie można wypożyczyć bezpłatnie dla osób prywatnych na okres 2 miesięcy, 3 miesięcy lub pół roku. Wypożyczający ponosi jedynie koszt związany
z dostarczeniem i odebraniem sprzętu

Więcej informacji na stronie www.ecotextil.pl

2019-09-27 10:15:49

Informujemy, iż od 26 września obowiązuje nowy formularz wniosku dla programu „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższymDofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego
2019-08-07 12:17:41

      Informujemy, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia wsparcia finansowego na zakup wózków elektrycznych. Wsparcie będzie udzielane w ramach Obszaru C Modułu I Programu Aktywny Samorząd.
Minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

    Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej lub uczące się, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.).

 Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 5 oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl
w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania


    Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl z warunkami jakie należy spełnić w w/w zadaniu.

Ogłoszenie

2019-07-04 06:25:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych uruchomił program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu”

Adresatami programu są:
- osoby  niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku  w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w zawiązku  z wystąpieniem  zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób                     lub rodzin, które poniosły starty w gospodarstwach domowych.

Apel o poomoc dla mieszkańców gminy Modliborzyce
2019-06-21 11:28:52

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową  w Gminie Modliborzyce, gdzie wielka ulewa przeszła 19 czerwca 2019 roku nad miejscowościami Wierzchowiska Pierwsze i Drugie oraz Pasieka. Nastąpiło oberwanie chmury,  a woda z całej okolicy zaczęła spływać do położonych  w dolinie miejscowości, gdzie ok. 350 posesji zostało zalanych. W okolicy nie ma prądu. Woda wyrządziła mnóstwo szkód, zalane są domy, padający deszcz zniszczył też drogi i pola uprawne.
W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc w przekazaniu wszelkiego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i środków czystości.
W sprawie chęci udzielania pomocy poszkodowanym prosimy  o kontakt w tut. Centrum ul. Boh. Poryt. Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub tel. 15 8723-345

Włączmy się w walkę z żywiołem i pomóżmy tym, którzy dziś najbardziej potrzebują naszego wsparcia!


2019-06-14 06:57:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2021 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 


"Opieka wytchnieniowa"
2019-06-11 10:33:35

W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. ogłoszonego  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje specjalistów chętnych do pracy ( w formie umowy zlecenia w dogodnych godzinach) z zakresu rehabilitacji, psychologii, dietetyki  oraz nauki pielęgnacji osób niepełnosprawnych.
    Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub pod nr telefonu (15)8723-345

                            Wszystkich chętnych zapraszamy
Program "Stabilne Zatrudnienie ..."
2019-06-07 11:12:43

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do zapoznania się z  programem “Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbiepublicznej” -szczegóły
2019-06-07 06:50:47

Dnia 1 czerwca 2019r. w Nadleśnictwie Janów Lubelski - Ośrodek Edukacji Ekologicznej odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 połączone z Dniem Dziecka, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Współorganizatorami imprezy było również: Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Promyka”, Koło Łowieckie ,,Sokół” Nr. 25 Zdziłowice z siedzibą w Krzemieniu Drugim i Nadleśnictwo Janów Lubelski. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu janowskiego, wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wszyscy zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski