Aktualności
2010-06-22 08:35:06

W dniach od 21 czerwca do 23 czerwca 2010 roku w ramach projektu systemowego "œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim odbywają się indywidualne  zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu w 2010 roku.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty kompetencji życiowych i umiejętności społecznych zaplanowanych w dniach od 24 czerwca do 30 czerwca 2010 roku.

 P6220194mini.JPGP6220208min.JPG

P6240213min.JPGP6240216min.JPG


2010-06-10 14:23:14

Ogłoszenie o roztrzygniętym przetargu

2010-06-10 08:30:24

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie realizuje projekt "LOWES- Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" którego głównym celem jest rozwój funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w województwie lubelskim.

2010-06-02 17:14:50

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie:

2010-06-02 12:18:30

27 maja 2010 roku obchodzilismy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z Dniem Matki

2010-05-25 14:49:05

W Ośrodkach Szkolenia i Wychowania znajduje miejsce szczególnie młodzież pochodząca z rodzin patologicznych lub tak ubogich, że nie stać ich nawet na kształcenie dzieci. Pobyt i nauka  w ośrodku są bezpłatne. Uczestnicy ośrodków w ciągu 2 , 3  lat uzupełniają  wykształcenie, pracują i zdobywają kwalifikacje zawodowe.

2010-05-25 13:23:15

Projekt skierowany jest do rolników oraz ich domowników zameldowanych i zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projetu jest przygotowanie 45 osób, którzy deklarują zamiar podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub założenia własnej pozarolniczej działaności gospodarczej. Projekt ma również na celu wyposażenie uczestników w nową wiedzę i kwalifikacje zawodowe związane z branżami pozarolniczymi. Poprzez bezpłatne doradztwo zawodowe uczestnicy projektu będą przygotowani do skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy.

2010-05-21 11:17:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych produktów
dla naszych sąsiadów z Sandomierza i okolic,których dotknęła powódź.

2010-05-20 13:27:13

18 maja 2010 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego-Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim

2010-05-17 12:50:23

Uczestników projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski