Aktualności
2011-09-07 15:34:30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 278198-2011; data zamieszczenia 07.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


2011-08-26 15:35:50

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych, ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramacg realizowanego projektu systemowego"œintegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia 261972-2011; data zamieszczenia 26.08.2011 -ogłoszenie o zamówieniu


Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej
2011-08-10 11:20:28

Informujemy, że"œBarka" Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w chwili obecnej dysponuje 1 wolnym miejscem dla pana  przewlekle somatycznie chorego
2011-08-09 15:18:21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

Obszar A "“ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, 

Obszar C "“ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu, 

Obszar D "“ utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wnioski przyjmowane na bieżąco do 15 listopada b.r.)

Obszar E "“ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.


Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


2011-08-09 14:58:57

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wniosków wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


2011-07-28 11:09:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż od 27 lipca do 12 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" siedzibie PCPR można składać:
- nowe wnioski w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych


2011-07-26 15:05:40

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. TPG pomaga im wyjść z tej samotności, pokazuje, na jak wiele ich stać. Na pomoc w ramach projektu mogą liczyć osoby z poważnym jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (osoby NIE muszą mieć orzeczeń z kodem 03-L i 04-O ), posiadające obywatelstwo polskie, w wieku: mężczyźni 16-65 lat, kobiety 16-60 lat.

Poniżej znajduje się:
-informacja o projekcie
-informacja o Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
-kontakt


KURS JĘZYKA MIGOWEGO
2011-06-02 08:15:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim organizuje kurs języka migowego   I stopnia (od podstaw).
Koszt 120 zł.od osoby przy grupie 14 osobowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel.15723-345,  tel/fax 158723-678, e -mail pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl  lub osobisty w pokoju nr 6.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski