Aktualności
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w Projektach
Bezpłatne komputery dla niepełnosprawnych - ogłoszenie
2014-05-23 10:43:02

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim jest realizatorem projektu "œPrzeciwdziałanie wykluczeniu cfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Goispodarka, Działanie 8.3: przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona będzie od 26 maja 2014 roku do 13 czerwca 2014r. do godz. 15.30. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 pok. nr 6

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

2014-05-08 11:12:43

Z dniem 01 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES" rozpoczęło realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. 

Zaproszenie
2014-05-06 14:20:26

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zaprasza Rodziców dzieci z autyzmem na spotkanie w dniu 16 maja 2014 roku
w Auli Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zaproszenie

zaproszenie do skladania ofert
2014-04-29 15:06:05

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

"˘ dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
"˘ nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
"˘ wypełniają obowiązek alimentacyjny "“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
"˘ nie są  ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
"˘ są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
"˘ przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
"˘ zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

1,4,11 maj 2014 / Rekreacja dla seniorów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne
2014-04-08 10:08:31

14.04_qc_kaj_248x176.jpg

"Dni Otwartych Funduszy Europejskich".
Czwartek 1 maja 2014 roku, godz. 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy osoby niepełnosprawne + opiekunów, na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 4 maja 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy seniorów, osoby 60+ na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 11 maja 9.00 "“ 17.00 obowiązuje rezerwacja telefoniczna: tel. 502 316 616
Spływ kajakowy na rzece Bukowa oraz wyprawa samochodem terenowym.
Zapraszamy senioów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne + opiekunowie: bezpłatnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej (do godz. 20:00 sobota 10 04 2014) uczestnicy zostaną poinformowani o godzinie i miejscu spotkania nad rzeką Bukowa.

Chcesz uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

Ogłoszenie
2014-03-25 13:34:54

Spotkanie rodziców dzieci niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia "Wawrzynek" dnia 1 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w budynku PCPR przy ul. Ogrodowej (świetlica I piętro). Obecność obowiązkowa.
Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji spolecznej
Nabór wiosków do pilotażowego progarmu "Aktywny Samorząd"- Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
2014-03-03 08:34:20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków dotyczących pilotażowgo programu "œAktywny Samorząd"- Moduł II pomoc w uzsykaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski przyjmowane będą w tut. Centrum w pokoju nr 2 w  następujących terminach:

- do 30 marca 2014r.

- od 1 września do 30 września 2014r.

Wnioski można pobrać z naszej strony w zakładce pliki do pobrania Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski