Aktualności
Ogłoszenie
2016-04-07 12:53:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że poszukuje osoby chętnej do pracy z wykształceniem wyższym na kierunku psychologa lub prawa.
2016-03-30 11:58:03

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) informujemy, iż  rodzinom  zastępczym  oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

2016-03-17 11:48:20

Jeszcze tylko do końca kwietnia Powiat Janowski przy udziale szpitala w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt. "Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" finansowany ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" oraz budżetu państwa.


2016-03-15 10:53:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
w 2016 roku,
w ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

2016-03-08 14:18:01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski w 2016 roku przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" III . Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Dodatkowe terminy funkcjonwania MPP
2016-03-03 13:59:52

W imieniu Starosty Janowskiego przypominamy o dodatkowych terminach  funkcjonowania Mobilnego Punktu Porad w ramach projektu pt.,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" 

Harmonogram Pracy MPP

Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd" Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy
2016-02-29 13:39:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  informuje, iż Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe dotyczące  pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II "“ pomoc  w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższy
 W związku z powyższym wnioski dotyczące w/w Modułu można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelski ul. Ogrodowa 20 pokój nr 4.

        Termin  rozpoczęcia przyjmowania  wniosków  określony będzie w późniejszym czasie  natomiast   termin zakończenia przyjmowania wniosków określony jest  nie później niż do 15 kwietnia 2016 roku dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2015/2016
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  ul Ogrodowa 20, pokój nr 3, lub pod numerem telefonu (15) 8723-345 wew.23
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw
2016-02-17 08:40:27

Informujemy, że w dniach od 22-27 lutego 2016 roku organizowany jest po raz kolejny "œTydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw".  W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

POPIERAJMY RODZINY Z POWIATU JANOWSKIEGO
2016-01-20 13:50:58

Gazeta "Chwila dla Ciebie" wybiera bohaterkę, której przypadnie tytuł Glorii, otrzyma statuetkę i nagrodę pieniężną. Jedną z kandydatek jest Pani Grażyna Dycha zamieszkała na terenie powiatu janowskiego. Jest to wspaniała kobieta, która swoją postawą daje przykład innym. Wychowuje dwie niepełnosprawne córki. Starsza córka nie chodzi natomiast młodsza  jest niewidoma. Mimo tego kobieta nie poddaje się i robi wszystko, by jej dzieci były szczęśliwe.


Prosimy o wysyłanie SMS do 24 stycznia 2015 pod nr. 7265 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści CD.A.33/2015 lub CD.G.33/2015. Wśród osób głosujących będą również losowane nagrody. Wysłany SMS będzie formą poparcia rodziny w trudnej sytuacji.
 Instytucja wspierająca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
Zapraszamy wszystkich do udziału w głosowaniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski