Aktualności
2016-09-21 10:46:16

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w związku z realizacją projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych"  zaprasza do zapoznania się ofertą projektu.
Projekt "Kolejny krok "“ kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych realizowany jest w okresie od 01.08.2016  r. do 31.10.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2016-09-15 10:41:11

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dla:
- osób w wieku 30 lat i więcej
- osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, ukończone na poziomie szkoły średniej,
- osób zarejestrowanych w PUP lub MUP jako bezrobotne z uzyskanym I lub II profilem pomocy,
- osób zamieszkałych w województwie lubelskim.


2016-09-15 10:34:26

VIII Międzynarodowe Forum tato.net pod hasłem "Odwaga i rozwaga. O męskiej sztuce życia"


2016-09-12 13:56:26

Fundacja Vis Maior działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Wspieramy ich aktywność i samodzielność w różnych dziedzinach życia. Naszą ofertę kierujemy również do instytucji, mających jakikolwiek kontakt z osobami z dysfunkcją wzroku i ich rodzinami.

2016-08-29 09:22:15

Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów III Pikniku Rodzinnego "Mam, Tata i Ja"


Dnia 21 sierpnia 2016 roku w Janowie Lubelskim w Parku Zoom Natury odbył się  Piknik Rodzinny "Mama, Tata i Ja" przygotowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Gminę Janów Lubelski. Podczas Pikniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, promowało ideę rodzicielstwa zastępczego w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej oraz integracji środowiska opiekunów zastępczych.


PFRON zaprasza do udziału w konkursie
Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd"
2016-06-27 09:46:20

Zaprasza do składania wniosków do  programu "Aktywny Samorząd"w 2016 roku.
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:
- oprzyrządowania do samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu komputerów lub innych sprzętów ułatwiających funkcjonowanie,
- naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, lub innych napraw,
- opłaty za przedszkole dla dziecka.

Program skierowany jest do osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ogrodowej 20
Termin  przyjmowania wniosków: do 30 sierpnia 2016 r.
2016-06-06 11:30:23

5 czerwca 2016 roku podczas ochodów "œDnia Dziecka" organizowanego przez Janowski Ośrodek Kultury w parku, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. W punkcie informatycznym, pracownicy  udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.
DSC00572.JPG


2016-05-13 09:49:19

Informujemy, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu "Młodzi "“ Aktywni "“ Doświadczeni na lubelskim rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

(1)    Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
(2)    Nie kształcą się (w trybie dziennym),
(3)    Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

2016-04-15 14:28:47

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego, które ukończyły 16 rok życia, są w wieku aktywności zawodowej lub nieaktywne zawodowo, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym członkiem rynku pracy.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski