Aktualności
Informacja o wolnym dniu
2017-12-11 13:43:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż dzień 22 grudnia 2017 r. (piątek) jest w Urzędzie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.).
W trosce o osoby zagrożone zamarznięciem
2017-12-06 10:10:27

W związku z zbliżającym się okresem zimowym, apelujemy by zgłaszać na policję, do ośrodków pomocy spoełcznej czy tut. Centrum informacje o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2017-11-21 13:57:55

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, składamy Państwu bukiet najpiękniejszych życzeń oraz przekazujemy wyrazy uznania za pełną zaangażowania i życzliwości, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Życzymy każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

                                                               życzy Anna Śmit
                                                           Dyrektor PCPR w Janowie Lub.

indeks.jpg

Program wyrównywania różnic między regionami III
2017-10-30 10:13:13

W związku z uruchomieniem procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.
    Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

    Bardzo proszę o udostępnienie tej informacji wszystkim uprawnionym do złożenia wniosku podmiotom z terenu gminy.
Wnioski dotyczące w/w programu należy składać do tut. Centrum w terminie od 2 listopada 2017r. do  9 lutego 2018 roku.
    Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej www.pfron.org.pl   ścieżka programy PFRON – programy realizowane obecnie.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Program konferencji „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”
2017-10-30 10:07:24

Program Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”, która odbędzie się  9 listopada 2017 r. w Janowski Ośrodek Kultury. 
Ogłoszenie o konkursie pt. „Zrozumieć niepełnosprawność”
2017-09-06 07:11:48

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej:


Informacja dot. szkolenia
2017-09-05 11:30:23

Warszawska Grupa Doradców Public Relations zaprasza  na szkolenie“Obsługa trudnego klienta PCPR. Niewerbalne i werbalne techniki komunikacji z trudnym klientem.- aby uzyskać więcej informacj kliknij tutaj
II etap
2017-09-05 10:53:33

Informujemy rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Janowskiego, iż 25 września 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie tut. Centrum rozpoczyna się II etap“Szkoły dla Rodziców” prowadzona przez Panią Elżbietę Szwed oraz Panią Magdalenę Madras. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony I etap oraz deklaracja uczestnictwa na zajęcia.
2017-06-21 11:02:11

W okresie 16.02.2017 – 18.05.2017  w siedzibie tut. Centrum został przeprowadzony kurs  pt.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  prowadzony przez Panią Elżbietę Szwed – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Panią Magdalena Madras – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski