Uchodźcy
Procedury postępowania w zakresie integracji cudzoziemców

Procedury postępowania w zakresie integracji cudzoziemców

1. Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy -załącznik Nr 1

2. Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą - załacznik Nr 2

3. Wniosku o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach – załącznik Nr 3.

4. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy–załącznik Nr 4.

5. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą–załącznik Nr 5.

6. Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach–załącznik Nr 6.

7. Aneksu do Indywidualnego Programu Integracji–załącznik Nr 7.

8. Zestawienia kosztów realizacji Indywidualnego Programu Integracji–załącznik Nr 8

Wyświetlono: 725 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2019-09-09 06:28:17
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2019-09-09 12:34:17


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski