Placówki Opiekuńcze
Placówki

Na terenie powiatu janowskiego od 1 stycznia 2021 roku funkcjonują dwie 14-osobowe Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze:

1. Placówka "Promyk" 

2. Placówka“Słoneczny Dom”.


Misięczny koszt utrzymania wychowanka

- w Placówce“Promyk”od 1 lutego 2021 r. wynosi  4 561,42 zł,

- w Placówce“Słoneczny Dom” wynosi 5 473,18 zł.

Placówka zapewnia dziecku dzienną i całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne, skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

W celu umieszczenia dziecka w w/w placówce, powiat kierujący musi złożyć następujące dokumenty:

  1. postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, albo wniosek rodziców, dziecka  lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce,
  2. odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
  3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym katrę szczepień,
  4. dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne,
  5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach
  6. informację o sytuacji rodzinnej.


Wyświetlono: 9100 razy
Zamieścił: Konrad Łukasik 2009-07-08 15:44:08
Zmodyfikował: Konrad Łukasik 2021-01-29 12:28:32


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski