Aktualności
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski w 2017 roku będzie realizował "Program wyrównywania różnic między
regionami  III."

Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Adresatami pomocy w ramach poszczególnych obszarów programu, które realizowane będą w 2017r. mogą być dla :
1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) "“ powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) "“ gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Wnioski w obszarze B, C, D jednostek gminnych należy wypełnić i złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,  ul. Ogrodowa 20  najpóźniej do dnia  15 lutego 2017 roku.  Jednostki powiatowe przygotowują wspólne wystąpienie składane bezpośrednio do oddziału PFRON.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Wyświetlono: 1057 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-12-05 11:34:27
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2016-12-05 11:59:21


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski