Aktualności
MOSTY ZAMIAST MURÓW

Program korekcyjno edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc, dotyczy w szczególności:

-osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
-osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,
-osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,
- innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

         Program przewiduje spotkania grupowe oraz indywidualne. Zajęcia są prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do przeprowadzania działań korekcyjno- edukacyjnych. Działania korekcyjne mają na celu zdobycie nowych umiejętności stosowania innych zachowań niż te o charakterze przemocy oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Działania edukacyjne pozwolą na zdobycie wiedzy o zjawisku przemocy, poprawnym zdefiniowaniu jej, poznaniu rodzajów itp.

Szczegółowych informacji na temat programu korekcyjno- edukacyjnego można uzyskać w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelskim lub pod nr telefonu 15 8723-345 w. 21


Wyświetlono: 2210 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2014-06-30 09:07:22
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2014-06-30 09:09:40


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski