Aktualności
Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014

Cele tego programu to:

  • komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami,
  • zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
  • inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi,
  • tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.

 Materiały informacyjne dotyczące kampanii Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 znajdują się na stronie internetowej http://pat.policja.gov.pl


Wyświetlono: 1031 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2014-06-04 14:23:07
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2014-06-04 14:24:33


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski