POKL / 2014/2015
PIKNIK RODZINNY 2014
2014-06-24 09:45:02

           Dnia 17 czerwca 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w ramach projektu systemowego POKL pt: "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" zorganizowało spotkanie o charakterze integracyjno "“ sportowym w formie pikniku rodzinnego dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz ich otoczenia. Spotkanie odbyło się nad zalewem w Parku Rekreacji "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim, udział w nim wzięło 40 osób. Impreza zaczęła się o godz. 10.00.  
           Dla dzieci zaplanowane były różnego rodzaju gry  i zabawy dla poszczególnych grup wiekowych: twister, piłkarzyki, wyścigi na nartach pięcioosobowych,  przejażdżki samochodami terenowymi po lesie oraz park linowy. Młodsi wychowankowie oblegali trasę MALUCH, natomiast ci starsi mieli do dyspozycji zieloną i niebieską trasę.
          Podczas wspólnego biesiadowania była możliwość wymiany zdań, opinii dotyczących systemu pieczy, potrzeb i oczekiwań oraz propozycji pewnych rozwiązań możliwych do wprowadzenia na terenie powiatu janowskiego.  

P1010101.JPG
należy kliknąć 2 razy na zdjęcie aby obejrzeć całą galerię

Poradnia rodzinna 2014/2015
2014-06-11 09:07:30

         Informujemy, iż w ramach projektu systemowego pt. "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego"  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonuje poradnia rodzinna w której uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Można uzyskać porady prawnika i psychologa.

       Prawnik pryjmuje w każdy poniedziałek począwszy od 2 czerwca 2014 roku do marca 2015 roku, natomiast  psycholog w wyznaczonych dniach miesiąca. Poniżej podajemy terminy: 12 czerwca 2014r., 3 lipca 2014r., 28 sierpnia 2014r., 18 września 2014r., 23 października 2014r.,  6 listopada 2014r.,  4 grudnia 2014r., 29 stycznia 2015r., 12 lutego 2015r., 5 marca 2015r.

      W celu skorzystania z konkretnej formy wsparcia jak również mając na uwadze usprawnienie organizacji pracy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (15) 8723-345.

PIKNIK RODZINNY
2014-06-11 08:57:55

piknik 2014_1.png

2014-05-16 09:21:53

Informujemy, iż w ramach projektu systemowego ,, Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego", w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  w ramach poradni rodzinnej odbędą się spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych zgodnie z poniższym harmonogramem.        

2014-01-08 09:25:12

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU


 "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego"


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 "“ 2015 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu janowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

  • osób niepełnosprawnych,

                                                 - bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo  
- zatrudnionych

  •  rodzin zastępczych,
  •  usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  placówek opiekuńczo-wychowawczych

Nabór uczestników  trwa do 28.02.2014r.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do tut. Centrum ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30  
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski