POKL / 2013
strona:  1 2
2013-12-20 11:58:39

W ramach  projektu pt."Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" realizowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego była wychowanka placówki opiekuńczo "“wychowawczej ukończyła kurs fryzjerski i zdała egzamin zawodowy otrzymując tytuł czeladnika w tym zawodzie. Od lipca 2013 roku do listopada 2013 roku odbyła 5 miesięcznym stażu, który stanowi uzupełnienie ustalonej ścieżki zawodowej. Staż jest doskonałym przygotowaniem do pracy. Młody człowiek nabywa umiejętności niezwykle ważnych predyspozycji osobistych, takich jak: punktualność, sumienność i obowiązkowość. Efektem powyższego wsparcia jest otrzymanie propozycji pracy.

2013-12-20 11:36:55

    Wielu młodych ludzi, którzy w swoim życiu otrzymali od losu niełatwy start, mimo piętrzących się trudności potrafi odnaleźć właściwą drogę. Chociaż są chwile, kiedy myślą, że nic nie ma sensu i nic im się nie udaje  my dorośli, pomagacze musimy zrobić wszystko aby zaszczepić w nich wiarę, że warto się starać, walczyć o marzenia i realizować cele, które sobie wcześniej wyznaczyli. Trzeba stale się rozwijać i doskonalić.

2013-11-25 14:17:41

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
pt. "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" za 2013 rok

Dobiegła końca tegoroczna edycja projektu systemowego pt. "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

2-DNIOWY WYJAZDWY WARSZTAT SZKOLENIOWO "“INTEGRACYJNY DO WARSZAWY
2013-10-18 11:23:20

       W dniach 25.09.-27.09.2013r. w ramach projektu systemowego: "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się warsztat szkoleniowo - integracyjny dla 7 wychowanków rodzin zastępczych, którzy są uczestnikami projektu.

Celem wyjazdu było:
  • zorganizowanie wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno "“ zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa (poradnictwo grupowe prowadzone przez psychologa).
  • wzmocnienie wiary w siebie, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych działań, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych, tj. podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości, pomoc w integracji ze środowiskiem.

      W programie wyjazdu przewidziano też zajęcia o charakterze integracyjno - rozrywkowym: wieczorek zapoznawczy z uroczystą kolacją, ognisko z pieczeniem kiełbasek,  wyjście do kina na film w 3D, zwiedzanie Centrum Nauki "Kopernik", pokaz multimedialnych fontann.   

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

DSC01740.jpg
opr. Katarzyna Kędra
10-DNIOWE WYJAZDOWE WARSZTATY REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWE DO GRZYBOWA
2013-10-18 10:59:45

         W dniach 05.09-24.09.2013r. w ramach projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zorganizowane warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe dla 27 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu oraz 12 opiekunów.

          Podczas wyjazdu uczestnicy objęci byli poradnictwem i wsparciem grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o  ukończeniu warsztatów.
Osoby niepełnosprawne korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza.

          W programie przewidziano również zajęcia o charakterze integracyjno-rozrywkowym na terenie ośrodka, w tym: wieczorek zapoznawczy z uroczystą kolacją, wycieczka do: Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Świnoujścia,  gry i zabawy ruchowe oraz wycieczki po okolicy.

Kliknij na zdjęcie,aby przejść do galerii

IMG_6861.JPG
opr. Katarzyna Kędra

Warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu systemowego
2013-09-12 09:04:02

  • Warsztat rehabilitacyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się w terminie 15-24 września 2013r. w Domu  Zdrojowym "Diament" w Grzybowie.

Wyjazd  14 września o godz. 24.00, zbiórka przy Janowskim Ośrodku Kultury.

  • Warsztaty szkoleniowo - integracyjne dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiek - wych będących uczestnikami projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób  i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" odbędą się 25 - 27 września w Jadwisinie koło Warszawy.

Wyjazd 25 września o godz. 8.30, zbiórka przy Janowskim Ośrodku Kultury.

Uczestnikom zapewniamy: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie zgodne z obowiązującymi dziennymi racjami żywieniowymi, całodobową opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW,  dla os. niepelnosprawnych ćwiczenia usprawniajaco - ruchowe, zajęcia grupowe dotyczące podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych, zaświadczenie potwierdzające o ukończeniu warsztatów/szkolenia,


Celem warsztatów będzie: wzmocnienie wiary w siebie, budowania pozytywnego obrazu siebie oraz motywacji do podejmowania nowych działań, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych, tj. podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości, pomoc w integracji ze środowiskiem.

Piknik rodzinny 2013
2013-06-27 08:43:11

Dnia 20 czerwca 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w ramach projektu systemowego POKL pt: "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" zorganizował spotkanie o charakterze integracyjno "“ sportowym w formie pikniku rodzinnego dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz ich otoczenia.
Spotkanie odbyło się nad zalewem w Parku Rekreacji "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim, udział w nim wzięło około 60 osób. Impreza zaczęła się o godz. 10.00 wspólnym grillowaniem. Dla dzieci zaplanowane były różnego rodzaju gry i zabawy dla poszczególnych grup wiekowych: twister, hydraulik, klocki -układanka, wyścigi w spodniach pięcioosobowych, worki, kule wodne, przejażdżki konne, samochody terenowe, jednak największą popularnością cieszył się park linowy. Młodsi wychowankowie oblegali trasę MALUCH, natomiast ci starsi mieli wyzwanie na zielonej, niebieskiej i czerwonej trasie, które nie były takie łatwe jak by się wydawało. W tym dniu nie mogło także zabraknąć łakoci tj.: lody, popcorn i ciasta.
We wspólnej zabawie pomagali nam wolontariusze z Szkolnego Klubu Wolontariusza "Amicus", opiekując się najmłodszymi wychowankami rodzin zastępczych. 

IMG_0305.JPGGrupowe zajęcia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastepczych i placówek opiek-wych
2013-06-06 09:25:10

W dniach  5 i 6 czerwca 2013 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  odbyły się  grupowe zajęcia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo "“ wychowawczych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową realizowanych w ramach projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego"  

P6050033.JPG

P6060036.JPG

Poradnictwo i wsparcie grupowe w zakresie kompetencji życiowych dla osób niepełnosprawnych
2013-05-13 11:30:25

Zapraszamy osoby niepełnosprawne bedące uczestnikami projektu "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego"  na spotkania grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, które odbędą się 27 i 29 maja 2013 roku o godz.8.00 w siedzibie tut. Centrum.

Poradnia rodzinna
2013-05-13 09:18:54

Informujemy, iż w ramach projektu "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonuje poradnia rodzinna w której uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Można uzyskać porady prawnika i psychologa.

Prawnik przyjmuje w każdy poniedziałek począwszy od 6 maja 2013 roku, natomiast  psycholog w wyznaczonych dniach miesiąca. Poniżej podajemy terminy:  17 maja, 7 czerwca, 27czerwca, 6 i 27 września, 18 października, 8 listopada, 5 grudnia 2013r.

W celu skorzystania z konkretnej formy wsparcia jak również mając na uwadze usprawnienie organizacji pracy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr (15) 8723-345.

strona:  1 2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski