POKL / 2012
strona:  1 2
2013-01-09 09:12:26

W 2012 roku w projekcie wzięło udział 94 osób będących w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia) korzystających  ze świadczeń  PCPR w Janowie Lubelskim:
- 65 osób niepełnosprawnych;
- 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  i  placówek opiek-wych;
- 5 osób dotkniętych przemocą domową;
- 10 osób będących rodziną zastępczą.

2013-01-09 08:49:48

W dniu 7 grudnia 2012r. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Ćwiczenia usprawniające dla osób niepełnosprawnych
2012-09-26 11:39:31

Od  27 września 2012 roku do 30 października 2012 roku odbywać się będą ćwiczenia usprawniające psychoruchowo dla osób niepełnosprawnych w SP ZZOZ w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 149 
2012-09-19 08:54:38

W dniach od 09.09.2012r. do 15.09.2012r. odbyły się 7-dniowe warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe w Szczyrku dla 21 osób niepełnosprawnych bedących uczestnikami projektu systemowego " Integracja  i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" oraz ich opiekunów.

DSCF7039.JPG


2012-09-12 12:58:24

Termin:
a)  I grupa od 12.09.2012r. "“ 19.09.2012r. od godz. 9.00-13.15
b) II grupa od 12.09.2012r.- 26.09.2012r. od godz.15.00-19.15

Miejsce szkolenia: Sala wykładowa OSZK LOK Janów Lubelski, ul. Kilińskiego 32


HARMONOGRAMY SZKOLEŃ
2012-08-28 09:39:35

    W dniach od 02.09.2012r. do 08.09.2012r. odbyły się 7-dniowe warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe w Szczyrku dla 20 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zorganizowane w ramach projektu systemowego " Integracja  i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego". 

P9070215.JPG


Warsztat integracyjno - szkoleniowy dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo "“ wychowawczych z terenu powiatu janowskieg
2012-08-07 09:52:54

       W dniach od 23.08.2012r. do 25.08.2012r. odbyły się 3-dniowe warsztaty szkoleniowo-integracyjne w Szczyrku dla 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zorganizowane w ramach projektu systemowego " Integracja  i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego". W trakcie warsztatów pełnoletni wychowankowie będą mogli skorzystać z poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno "“ zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa.
       Celem warsztatów było nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening motywacji oraz planowanie i kształtowanie celów w perspektywie życia osobistego i zawodowego, autoprezentacja, techniki pisania listów motywacyjnych, CV.
       Warsztaty miały na celu wzmocnienie wiary w siebie, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywację do podejmowania nowych działań, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych, tj. podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości, pomoc w integracji ze środowiskiem.
Uczestnikom wyjazdu zapewniono: zakwaterowanie, pełne wyżywienie zgodne z obowiązującymi dziennymi racjami żywieniowymi, całodobową opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie potwierdzające o ukończeniu warsztatów/szkoleń.

harmonogram wyjazdu

DSC00660.JPG


Warsztat integracyjno-szkoleniowy dla rodzin zastępczych z terenu powiatu janowskiego
2012-08-07 09:46:46

     W dniach od 20.08.2012r. do 22.08.2012r. odbyły się 3-dniowe warsztaty szkoleniowo-integracyjne w Szczyrku, zorganizowane w ramach projektu systemowego " Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" dla 10 osób tj. rodzin zastępczych razem z 18 dziećmi w wieku od 1 roku do 19 lat. W trakcie warsztatów rodzice zastępczy  mogli skorzystać z poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno "“ zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa.
      Warsztaty miały na celu: wzmocnienie wiary w siebie, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz motywację do podejmowania nowych działań, zwiększenie poziomu kompetencji społecznych, tj. podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości, pomoc w integracji ze środowiskiem.
W programie wyjazdu przewidziano też zajęcia o charakterze integracyjno - rozrywkowym: grillowanie - pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy plenerowe dla dzieci i młodzieży, wycieczki krajoznawcze.
Uczestnikom wyjazdu zapewniono: zakwaterowanie, pełne wyżywienie zgodne z obowiązującymi dziennymi racjami żywieniowymi, całodobową opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie potwierdzające o ukończeniu warsztatów/szkoleń.

harmonogram wyjazdu

DSC00423.JPG

Poradnia rodzinna
2012-05-31 08:43:30

          Informujemy, iż od maja do grudnia 2012 roku w ramach projektu "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim funkcjonuje poradnia rodzinna w której uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego tj.: z usług prawnika skorzystać można w każdy poniedziałek, natomiast z usługi psychologiczne ( w tym poradnictwo indywidualne) odbywać się będą w terminach:

  • 24 maja 2012 roku
  • 21 czerwca 2012 roku
  • 5 lipca 2012 roku
  • 6 września 2012 roku
  • 11 października 2012 roku
  • 25 października 2012 roku
  • 15 listopada 2012 roku
  • 6 grudnia 2012 roku
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00

strona:  1 2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski