POKL / 2010
Podsumiowanie projektu systemowego 2010
2011-10-05 14:51:49

Podsumowanie projektu systemowego 2010 rok realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Od 2008 roku jest realizowany projekt systemowy "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie.

          Grupę docelową Projektu w 2010 roku tworzyło 67 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze  i placówki oraz 47 osób niepełnosprawnych z powiatu janowskiego.

          Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem finansowym oraz niefinansowym poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach zawodowych, w wyniku których:
- 26 osób ukończyło warsztaty z doradcą zawodowym;
- 18 osób skorzystało z zajęć/porad z psychologiem;
- odbyło się 125 kursów zawodowych, w tym:
"˘    2 osoby ukończyło kurs obsługi kasy fiskalnej;
"˘    28 osób ukończyło kurs komputerowy;
"˘    9  osób ukończyło kurs prawo jazdy kat. B;
"˘    2 osoby ukończyło kurs prawo jazdy kat. C;
"˘    14 osób ukończyło kurs języka angielskiego;
"˘    2 osób ukończyło kurs języka niemieckiego;
"˘    2 osób ukończyło kurs języka włoskiego;
"˘    12 osób ukończyło kurs wizażu i stylizacji paznokci;
"˘    7 osób ukończyło kurs obsługi wózka widłowego;
"˘    6 osób ukończyło kurs wykańczania wnętrza;
"˘    1 osoba ukończyła kurs przedłużania włosów;
"˘    2 osoby ukończyło kurs barman-kelner;
"˘    1 osoba ukończyła kurs instruktora narciarstwa;
"˘    3 osoby ukończyło kurs sekretarki;
"˘    1 osoba ukończyła kurs kuratora społecznego;
"˘    1 osoba ukończyła kurs AUTO CAT
Ponadto 9 osób skorzystało ze wsparcia w postaci zrefundowania kosztów nauki na poziomie wyższym, 1 osoba skorzystała z zajęć rehabilitacyjnych-terapia jąkania oraz 31 osób skorzystało z ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.              

Więcej informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim godz. pracy 7.30-15.30 wtorki 8.00-16.00, Tel.15 8723-345, www.pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
POKL 2010
2011-10-05 14:14:18

P9160300_1.JPG
2011-10-05 13:07:32

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim kolejny rok realizuje projekt systemowy "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowany, ze środków Unii Europejskiej w ramach: Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój    i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
        W 2010 roku na realizację projektu systemowego PCPR w Janowie Lubelskim pozyskał ponad 615 tyś. złotych  z Europejskiego  Funduszu Społecznego.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski