Ośrodek Interwencji Kryzysowej
2017-01-05 09:49:33

Od września do grudnia  2016 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował program pt. "Szczęśliwa droga", mający na celu zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. W projekcie brały udział następujące szkoły: Zespół Szkół w Batorzu, Zespół Szkół w Wólce Ratajskiej, Zespół Szkół w Otroczu, Zespól Szkół w Krzemieniu, Zespół Szkół w Wierzchowiskach, Zespół Szkół w Potoczku, Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim oraz szkoły ponadgimnazjalne z Janowa Lubelskiego:  Zespól Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące i  Zespól Szkół. 

2016-09-02 13:49:44

Od września 2016 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt."œSzczęśliwa droga ..".


2016-09-02 13:27:56

Według aktualnych koncepcji psychologicznych, kryzys oznacza przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć.


2014-06-30 09:07:22

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim  po raz kolejny realizuje  program korekcyjno - edukacyjny pt. "Mosty zamiast murów" dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2009-02-18 09:39:41

czynny codziennie
od 7.30 do 15.30
we wtorki od 8.00 do 16.00

Oferujemy bezpłatnie:

  • Poradnictwo specjalistyczne związane z rozwiązywaniem problemów przemocy wewnątrzrodzinnej i rówieśniczej wynikających z uzależnień, kryzysu rodzinnego, kryzysu osobistego;
  • Pomoc doraźną osobom w sytuacjach trudnych o charakterze nagłym, takich jak: utrata pracy, napady, choroba i strata bliskich osób, kryzys psychiczny;
  • Pomoc interwencyjną w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych - rozmowy interwencyjne;
  • Poradnictwo i pomoc prawną;
  • Pomoc terapeutyczną o charakterze krótkoterminowym (indywidualną, grupową, rodzinną).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski