Aktualności
2016-12-05 11:34:27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski w 2017 roku będzie realizował "Program wyrównywania różnic między regionami  III."

Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
2016-11-22 10:57:03

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć  gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. 

qq14.jpg

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

III JANOWSKIE DNI RODZINY
2016-10-14 13:18:30

III Janowskie Dni Rodziny Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzinna piecza zastępcza - doświadczenia, wyzwania, zagrożenia" 25 października 2016 r. Janów Lubelski

- informacja dotyczaca konferencji

- informacja na temat warsztatów

- informacja na temat konkursu

2016-10-14 11:43:38


2016-10-05 11:08:52

Projekt "Włączamy Lubelskie" to projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie  oraz wzrost integracji społeczno "“ zawodowej dla stu osób niepracujących z niepełnosprawnościami na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowy program aktywizacji. Szczególnie zachęcamy do udziału kobiety, osoby bezrobotne z III profilem pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

2016-09-30 10:32:05

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie zaprasza ponownie do zapoznania się z ofertą projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych" realizowanego w okresie  od 01.08.2016 r. do 31.10.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2016-09-21 10:46:16

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w związku z realizacją projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych"  zaprasza do zapoznania się ofertą projektu.
Projekt "Kolejny krok "“ kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych realizowany jest w okresie od 01.08.2016  r. do 31.10.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2016-09-15 10:41:11

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dla:
- osób w wieku 30 lat i więcej
- osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, ukończone na poziomie szkoły średniej,
- osób zarejestrowanych w PUP lub MUP jako bezrobotne z uzyskanym I lub II profilem pomocy,
- osób zamieszkałych w województwie lubelskim.


2016-09-15 10:34:26

VIII Międzynarodowe Forum tato.net pod hasłem "Odwaga i rozwaga. O męskiej sztuce życia"


2016-09-12 13:56:26

Fundacja Vis Maior działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Wspieramy ich aktywność i samodzielność w różnych dziedzinach życia. Naszą ofertę kierujemy również do instytucji, mających jakikolwiek kontakt z osobami z dysfunkcją wzroku i ich rodzinami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski