Aktualności
Zmiana adresu
2018-08-13 07:12:43

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:


ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Nr 29
23 -300 Janów Lubelski
Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

2018-06-22 09:21:19

Dnia 17 czerwca 2018r. w Batorzu odbyły się obchody ,,Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2018” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, jako impreza towarzysząca uroczystości 70-lecia Koła Łowieckiego ,,Sokół” Zdziłowice, której celem było promowanie i rozpowszechnianie ideii rodzicielstwa zastepczego. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze wraz z wychowankami pochodzące z powiatu janowskiego, a także kandydaci będący w trkacie szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Informacje ochronie danych
2018-04-18 11:59:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej.


„Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”.
2018-03-14 12:28:48

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie:“Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem”. Rekrutacja trwa do 23 marca 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

2018-02-22 09:23:15

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje, iż  w 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktyny Samorząd” :

2018-02-21 13:04:39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED w Lublinie zaprasza do udziału w projekciepn.”ALTERNATYWA - kompleksowy program na rzecz integracji społeczno -zawodowej” realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Informacje dot. listy rezerwowej
"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
2018-02-19 10:57:18

Prokuratura Rejoonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym “Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcję niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 19-25 lutego 2018 roku w godzinach 8.00 -15.00 prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw.  Osoby chcące otrzymać taką poradę winny zgłosić się w w/wym. godzinach do siedziby Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim (pokój nr 12). Możliwy jest także kontakt telefoniczny po nr 15 8720 -784 i wskazanie, że chodzi o udzielenie porady prawnej ofiarom przestępstw.

2018-01-26 07:26:20

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na listę rezerwową do  projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski