Aktualności
"Opieka wytchnieniowa"
2019-06-11 10:33:35

W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. ogłoszonego  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje specjalistów chętnych do pracy ( w formie umowy zlecenia w dogodnych godzinach) z zakresu rehabilitacji, psychologii, dietetyki  oraz nauki pielęgnacji osób niepełnosprawnych.
    Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub pod nr telefonu (15)8723-345

                            Wszystkich chętnych zapraszamy
Program "Stabilne Zatrudnienie ..."
2019-06-07 11:12:43

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do zapoznania się z  programem “Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbiepublicznej” -szczegóły
2019-06-07 06:50:47

Dnia 1 czerwca 2019r. w Nadleśnictwie Janów Lubelski - Ośrodek Edukacji Ekologicznej odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 połączone z Dniem Dziecka, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Współorganizatorami imprezy było również: Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Promyka”, Koło Łowieckie ,,Sokół” Nr. 25 Zdziłowice z siedzibą w Krzemieniu Drugim i Nadleśnictwo Janów Lubelski. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu janowskiego, wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wszyscy zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego.

2019-05-28 11:22:30

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

"Dlaczego rodzina zastepcza?
2019-05-23 11:58:55

W Lublinie 22 maja bieżącego roku odbyła się debata pod tytułem „Dlaczego rodzina zastępcza?”.
Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorował rodziny zastępcze  z województwa lubelskiego. Powiat Janowski reprezentowały trzy rodziny: Jolanta i Stanisław Hałabis z Batorza, Magdalena i Grzegorz Doleccy z Janowa Lubelskiego oraz Anna Pecka z Łady.   Gratulujemy wyróżnień, jednocześnie dziękujemy za dotychczasową pracę, państwa zaangażowanie, podnoszenie kompetencji oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.

Z okazji zbliżających się Dni Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzinom zastępczym życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji, a sprawowanie pieczy zastępczej niech przynosi jak najwięcej satysfakcji i radości życia. Życzymy aby w Państwa rodzinach panowała miłość i spokój, a dzieci przezywały same szczęśliwe chwile beztroskiego dziedziństwa.

Wszystkich zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy 1 czerwca przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim na wspólne spotkanie z rodzinami zastępczymi i dziećmi z Placówki „PROMYK”.


Dyrektor i Pracownicy PCPR w Janowie Lubelski

a4.jpg

27 kwiecień 2019r. Dniem Czystości Lasu
2019-05-02 09:03:49

Dnia 27 kwietnia 2019 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik połączony z edukacją ekologiczną pod hasłem ,,Myśliwi i Leśnicy w służbie ludziom i przyrodzie”. Impreza zorganizowana została przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu we współpracy z Powiatowym Centrum Rodziny w Janowie Lubelskim oraz Nadleśnictwem Janów Lubelski. Do akcji przyłączyli się również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak.
Celem akcji było ważne przesłanie społeczne - upowszechnianie i przekazywanie dzieciom i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska naturalnego, pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody.  Dlatego też do współpracy na rzecz wspólnego sprzątania lasów zaangażowały się rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu janowskiego jak również dzieci i młodzież przebywająca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Spotkanie było okazją do wspólnej lekcji poszanowania środowiska.
Po zakończonej pracy wszystkie dzieci zarówno z rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej mogły zintegrować się przez wspólne spędzenie czasu i zabawę min.: wspólne grillowanie, pokaz sokolniczy, malowanie twarzy, gry i zabawy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję, a w szczególności dzieciom i młodzieży!

Opr. Małgorzata Drzazga.

13.jpg

Lista rezerwowa formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Szkolenie dla mężczyzn
2019-04-09 10:08:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej poszukuje chętnych ojców oraz mężczyzn przygotowujących się do pełnienia tej roli do udziału w profesjonalnym szkoleniu w formie warsztatu ,,7 sekretów efektywnego ojcostwa”. Poprzez udział w warsztacie mężczyźni będą mogli wzajemnie się wspierać, dzielić doświadczeniem w pokonywaniu problemów pojawiających się na drodze efektywnego ojcostwa. Koszt szkolenia zależy od ilości osób.

Prosimy chętnych ojców o zgłaszanie się do tut. Centrum ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723-345

PCPR w Jnaowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2019-04-09 09:59:51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

„Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.
                                                                                                            Konwencja Praw Dziecka
Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.
Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.
Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny.
Spełnij marzenie choć jednego z nich i zostań rodziną zastępczą

 Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych do nawiązania kontaktu z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
Inormacje dot. ŚDS
2019-03-28 12:35:53

Informacje dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim -kliknij tutaj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski