Aktualności
Szkolenie dla mężczyzn
2019-04-09 10:08:25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej poszukuje chętnych ojców oraz mężczyzn przygotowujących się do pełnienia tej roli do udziału w profesjonalnym szkoleniu w formie warsztatu ,,7 sekretów efektywnego ojcostwa”. Poprzez udział w warsztacie mężczyźni będą mogli wzajemnie się wspierać, dzielić doświadczeniem w pokonywaniu problemów pojawiających się na drodze efektywnego ojcostwa. Koszt szkolenia zależy od ilości osób.

Prosimy chętnych ojców o zgłaszanie się do tut. Centrum ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723-345

PCPR w Jnaowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2019-04-09 09:59:51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

„Dziecko dla pełnego i prawidłowego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.
                                                                                                            Konwencja Praw Dziecka
Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie biologicznej. Dzieciom, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.
Poszukujemy osób, które zapewnią osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzą im prawdziwy dom.
Tak wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny.
Spełnij marzenie choć jednego z nich i zostań rodziną zastępczą

 Zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem rodzin zastępczych do nawiązania kontaktu z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
Inormacje dot. ŚDS
2019-03-28 12:35:53

Informacje dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim -kliknij tutaj
Realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 roku
2019-03-21 11:33:58

Inormacje dotycząca realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 roku -kliknij tutaj
Nabór wniosków "Aktywny Samorząd" - Moduł II
2019-03-13 10:55:58

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w roku akademickim 2018/2019 (semsetr letni) w ramach programu Aktywny Samorząd -Moduł II.

Wnioski nalezy składać w terminie od 11 do 29 marca 2019 roku, w tut. Centrum pokój nr 7.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego"
Podziękowania
2019-02-12 12:47:41

W dniu 9 lutego 2019 r. w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbyła się choinka dla dzieci z rodzin zastępczych. Organizatorem zabawy były rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu janowskiego. W imieniu własnym i rodzin zastępczych chcieliśmy podziękować Staroście Janowskiemu Panu Arturowi Pizoń za przybycie i upominki dla dzieci, Dyrektorowi JOK Panu Łukaszowi Drewniak za udostępnienie Sali, Pani Annie Targońskiej wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy Oddziale Gimnazjalnym za wspólne gry i zabawy.


                                                           Dyrektor i Pracownicy PCPR w Janowie Lubelskim
                                                                          wraz z Rodzinami Zastępczymi
Rekrutacja do programu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
2019-01-30 12:32:15

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim informacje o dodatkowej  rekrutacji do programu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego -klilnij w to miejsce
Informacja o projekcie
2019-01-17 13:05:03

Międzynarodowa Fundację "Reaxum zachęca studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON".

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantujemy pracę.

Więcej informacji na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu.

https://reaxum.eu/graduaton/Życzenia
2018-12-21 09:21:32

Niechaj zbliżające się świąteczne dni pełne będą radosnych i szczęśliwych chwil.                A nadchodzących Nowy Rok niechaj przyniesie same dobre dni.

stroik_swiateczny_1037521.jpg

Życzy Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim
wraz z pracownikami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski