Aktualności
2019-09-27 10:15:49

Informujemy, iż od 26 września obowiązuje nowy formularz wniosku dla programu „Aktywny Samorząd” Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższymDofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego
2019-08-07 12:17:41

      Informujemy, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia wsparcia finansowego na zakup wózków elektrycznych. Wsparcie będzie udzielane w ramach Obszaru C Modułu I Programu Aktywny Samorząd.
Minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

    Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej lub uczące się, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.).

 Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 5 oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl
w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania


    Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl z warunkami jakie należy spełnić w w/w zadaniu.

Ogłoszenie

2019-07-04 06:25:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych uruchomił program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu”

Adresatami programu są:
- osoby  niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku  w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w zawiązku  z wystąpieniem  zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób                     lub rodzin, które poniosły starty w gospodarstwach domowych.

Apel o poomoc dla mieszkańców gminy Modliborzyce
2019-06-21 11:28:52

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową  w Gminie Modliborzyce, gdzie wielka ulewa przeszła 19 czerwca 2019 roku nad miejscowościami Wierzchowiska Pierwsze i Drugie oraz Pasieka. Nastąpiło oberwanie chmury,  a woda z całej okolicy zaczęła spływać do położonych  w dolinie miejscowości, gdzie ok. 350 posesji zostało zalanych. W okolicy nie ma prądu. Woda wyrządziła mnóstwo szkód, zalane są domy, padający deszcz zniszczył też drogi i pola uprawne.
W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc w przekazaniu wszelkiego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i środków czystości.
W sprawie chęci udzielania pomocy poszkodowanym prosimy  o kontakt w tut. Centrum ul. Boh. Poryt. Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub tel. 15 8723-345

Włączmy się w walkę z żywiołem i pomóżmy tym, którzy dziś najbardziej potrzebują naszego wsparcia!


2019-06-14 06:57:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

"Opieka wytchnieniowa"
2019-06-11 10:33:35

W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. ogłoszonego  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje specjalistów chętnych do pracy ( w formie umowy zlecenia w dogodnych godzinach) z zakresu rehabilitacji, psychologii, dietetyki  oraz nauki pielęgnacji osób niepełnosprawnych.
    Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub pod nr telefonu (15)8723-345

                            Wszystkich chętnych zapraszamy
Program "Stabilne Zatrudnienie ..."
2019-06-07 11:12:43

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do zapoznania się z  programem “Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbiepublicznej” -szczegóły
2019-06-07 06:50:47

Dnia 1 czerwca 2019r. w Nadleśnictwie Janów Lubelski - Ośrodek Edukacji Ekologicznej odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 połączone z Dniem Dziecka, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Współorganizatorami imprezy było również: Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Promyka”, Koło Łowieckie ,,Sokół” Nr. 25 Zdziłowice z siedzibą w Krzemieniu Drugim i Nadleśnictwo Janów Lubelski. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu janowskiego, wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wszyscy zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego.

2019-05-28 11:22:30

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

"Dlaczego rodzina zastepcza?
2019-05-23 11:58:55

W Lublinie 22 maja bieżącego roku odbyła się debata pod tytułem „Dlaczego rodzina zastępcza?”.
Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorował rodziny zastępcze  z województwa lubelskiego. Powiat Janowski reprezentowały trzy rodziny: Jolanta i Stanisław Hałabis z Batorza, Magdalena i Grzegorz Doleccy z Janowa Lubelskiego oraz Anna Pecka z Łady.   Gratulujemy wyróżnień, jednocześnie dziękujemy za dotychczasową pracę, państwa zaangażowanie, podnoszenie kompetencji oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.

Z okazji zbliżających się Dni Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzinom zastępczym życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji, a sprawowanie pieczy zastępczej niech przynosi jak najwięcej satysfakcji i radości życia. Życzymy aby w Państwa rodzinach panowała miłość i spokój, a dzieci przezywały same szczęśliwe chwile beztroskiego dziedziństwa.

Wszystkich zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy 1 czerwca przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim na wspólne spotkanie z rodzinami zastępczymi i dziećmi z Placówki „PROMYK”.


Dyrektor i Pracownicy PCPR w Janowie Lubelski

a4.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski