Aktualności
2010-05-25 13:23:15

Projekt skierowany jest do rolników oraz ich domowników zameldowanych i zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projetu jest przygotowanie 45 osób, którzy deklarują zamiar podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym lub założenia własnej pozarolniczej działaności gospodarczej. Projekt ma również na celu wyposażenie uczestników w nową wiedzę i kwalifikacje zawodowe związane z branżami pozarolniczymi. Poprzez bezpłatne doradztwo zawodowe uczestnicy projektu będą przygotowani do skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy.

2010-05-21 11:17:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych produktów
dla naszych sąsiadów z Sandomierza i okolic,których dotknęła powódź.

2010-05-20 13:27:13

18 maja 2010 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego-Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim

2010-05-17 12:50:23

Uczestników projektu systemowego

2010-05-13 08:30:12

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Zamościu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "œNOWY ZAWÓD-NOWY POCZĄTEK"  w ramach którego organizowane będą:

2010-05-13 08:14:59

Informujemy, że Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną "œPROMYK" w Janowie Lubelskim aktualnie posiada wolne miejsca.

2010-05-12 08:57:06

Informujemy, że Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie organizuje bezpłatne weekendowe szkolenia

2010-05-04 09:28:33

Lubelski Dom Medialny zaprasza Podopiecznych i Petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na konferencję poświęconą

2010-04-14 10:02:37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w ramach projektu systemowego "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie

2010-02-01 12:39:36

"Program wyrównywania różnic między regionami"

    Informujemy, że Powiat Janowski przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2010 roku.  Środki przeznaczone na realizację programu zostaną wykorzystane w trzech obszarach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski