Aktualności
2012-04-23 14:38:45

Informujemy, iż Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  ogłasza Program Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów, pochodzacych ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy dostaną sie na I rok dziennych  studiów magisterskich w uczelniach państwowych, są wychowankami rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) i spełnią wrunki okreslone w regulaminie.  15 marca ogłoszona została kolejna XI edycja programu, w ramach której oferujemy stypendystom stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Pełna informacja o Programie dostępna jest na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl  Zasady przyznawania stypendium nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku: moga się o nie starać wychowankowie rodzin zastępczych i wychowankowie placówek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka). Wnioski wypełniane będą on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012r. Termin składania wniosku on-line uplywa 17 sierpnia 2012r.
2012-03-19 11:27:05

W imieniu Fundacji Robinson Crusoe zajmującej sie wspieraniem w usamodzielnieniu młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka), serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem "Usamodzielniaj się zdrowo"-najnowszą publikacją wydaną przez Fundację Robinson Crusoe.

Przewodnik "Usamodzielniaj się zdrowo"jest przeznaczony zarówno dla usamodzielniajacej się młodzieży jak i dla osób doroslych pomagających w usamodzielnieniu (np.wychowawców, pracowników socjalnych, opiekunów usamodzielnienia). Przewodnik powstał we współpracy z lekarzami z poznańskiej kliniki Med Polonia. Publikacja jest napisana przyjaznym językiem i zawiera praktyczne informacje dotyczące zdrowego trybu życia i odżywiania się, zdrowia intymnego i psychicznego, reagowania w sytuacjach alarmowych oraz praw i obowiazków młodzieży w systemie opieki zdrowotnej.

2012-03-06 09:09:05

Indeks Start2Star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów.

Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.

O wadze projektu świadczy fakt, iż współpracują przy nim aż trzy organizacje: Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi (jako Organizator), Fundacja Leszka Czarneckiego (w roli Fundatora) i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (będąca Organizacją Wspomagającą).

Od początku istnienia programu przyznał już 60 stypendiów, z których każde wynosiło 1300 zł miesięcznie przez cały okres studiów.

Do tegorocznej edycji zapraszamy wszystkich maturzystów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w nauce, jak również potrafią udowodnić, że są przedsiębiorczy i aktywni społecznie!

Przed przystąpieniem do aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie www.fundacjajlc.pl/start2star

2012-01-30 13:45:56

Witamy na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


2012-01-27 10:46:08

Informujemy, że w okresie od 20 do 24 lutego 2012 roku organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

2012-01-25 09:02:13

Poszukujemy kandydatów  z terenu powiatu janowskiego do prowadzenia oddziaływań korekcyjno "“ edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

 Powyższe osoby powinny spełniać następujące kryteria

1. Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków ; psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, politologia, nauki społeczne

2. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

3. Mają udokumentowany co  najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt codziennie w godz. 8:00-15:00, tel. 15 8723-345


2012-01-09 09:18:45


       Uprzejmie informujemy, że Lubelskie  Hospicjum dla Dzieci im. " Małego Księcia"- NZOZ Stomatologia prowadzi  leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych.
Leczenie odbywa  się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje nie tylko przyjęcia ambulatoryjne, ale również leczenie pacjentów w pełnym znieczuleniu ogólnym.
W czasie tych zabiegów jednoczasowo leczone są zęby , które tego wymagają (łącznie z leczeniem kanałowym), usuwane  są żeby, które nie mogą pozostać w jamie ustnej, oraz przeprowadzone są zabiegi  profilaktyczne (skaling, lakierowani preparatami zapobiegającymi próchnicy). Wykonujemy również zabiegi za zakresu chirurgii Szczkowo- twarzowej, jeżeli jest taka konieczność.
      Wszyscy pacjenci do 16 r. ż leczenie w znieczuleniu ogólnym mają refundowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16 r.ż wymaganym dokumentem jest stwierdzony umiarkowany lub głęboki stopień niepełnosprawności.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: WWW.dommalegoksicia.pl ( zakładka NZOZ Stomatologia) oraz pod nr teflonu (81) 5371394, 697949382.2011-11-29 16:27:20

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tanecznych jako forma zajęć aktywizacyjnych dla 25 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 403018 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011Konferencja naukowa
2011-11-16 11:35:32

Informujemy, iż w ramach kompleksowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej  "Mosty zamiast murów"  organizowana jest konferencja pt.: "Przemoc w rodzinie - nowe wyzwania, nowe możliwości pomocy", która odbędzie się 5 grudnia 2011 roku w Hotelu DUO w Janowie Lubelskim ul. Turystyczna 10A.

Komitet organizacyjny:
mgr Anna Śmit
mgr Agnieszka Graboś
mgr Agnieszka Jonak
dr Beata Janeczko
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski