Aktualności
BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
2011-03-30 07:49:00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH I PRAWNYCH W JANOWIE LUBELSKIM
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
ul. Ogrodowa (budynek internatu)
TEL: 15 8724-062

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek         od 10:00- do 20:00
Wtorek                od 10:00- do 20:00
Środa                  od  8:00-  do 12:00
Czwartek             od  8:00-  do 14:00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pt: Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011r."
2011-03-25 12:13:36

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2856
2011-03-21 14:03:42

W roku bieżącym dla powiatu janowskiego przydzielono dużo niższą pulę środków PFRON na zadania rehabilitacji realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.

2011-03-21 13:45:02

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim po raz czwarty realizuje projekt systemowy "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2011-02-22 14:39:54

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w doposażeniu Hostelu funkcjonującym przy Punkcie Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim. Potrzebujemy mebli pokojowych, kuchennych, łóżek, wykładzin podłogowych oraz inne sprzęty gospodarstwa domowego. Sprzęt  może być używany, ale  w dobrym stanie. Z góry dziękujemy za serce i okazane wsparcie.Bliższe informacje pod nr 15 8723-345

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
2011-02-11 09:20:18

Uprzejmie informuję, że w okresie od 21 do 25 lutego 2011 roku organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15/ 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.2011-02-03 14:08:41


OGŁOSZENIE
2011-01-17 09:31:30

Poszukuje mieszkania do wynajęcia na parterze w okolicach Modliborzyc.
tel. kontaktowy 510-256-215
2011-01-13 12:44:08

Projekt  skierowany jest do:
"˘działających Podmiotów Ekonomii Społecznej typu "non profit" czyli tych podmiotów, które ewentualne nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność statutową wspierającą obszar ekonomii społecznej poprzez świadczenie dóbr i usług społecznych
"˘osób fizycznych, które pragną zakładać podmioty ekonomii Społecznej lub w przyszłości planują działać w sektorze ekonomii społecznej.

2011-01-13 11:19:37

Z początkiem 2011r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Duża część zmian wpływa na wysokość i możliwość uzyskania pomocy z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski