Aktualności
Wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej
2011-08-10 11:20:28

Informujemy, że"œBarka" Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w chwili obecnej dysponuje 1 wolnym miejscem dla pana  przewlekle somatycznie chorego
2011-08-09 15:18:21

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

Obszar A "“ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, 

Obszar C "“ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu, 

Obszar D "“ utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (wnioski przyjmowane na bieżąco do 15 listopada b.r.)

Obszar E "“ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.


Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


2011-08-09 14:58:57

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wniosków wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu  www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Lubelski

Ul. Kunickiego 59

20-422 Lublin

tel. 81 466 76 00

www.pfron.org.pl


2011-07-28 11:09:29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż od 27 lipca do 12 sierpnia 2011 r. w ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" siedzibie PCPR można składać:
- nowe wnioski w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych


2011-07-26 15:05:40

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Osoby głuchoniewidome ze względu na swoją specyficzną niepełnosprawność mają bardzo utrudniony dostęp do informacji. Z reguły nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, więc jej nie szukają, tylko zamykają się w domach. TPG pomaga im wyjść z tej samotności, pokazuje, na jak wiele ich stać. Na pomoc w ramach projektu mogą liczyć osoby z poważnym jednoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (osoby NIE muszą mieć orzeczeń z kodem 03-L i 04-O ), posiadające obywatelstwo polskie, w wieku: mężczyźni 16-65 lat, kobiety 16-60 lat.

Poniżej znajduje się:
-informacja o projekcie
-informacja o Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
-kontakt


KURS JĘZYKA MIGOWEGO
2011-06-02 08:15:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim organizuje kurs języka migowego   I stopnia (od podstaw).
Koszt 120 zł.od osoby przy grupie 14 osobowej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel.15723-345,  tel/fax 158723-678, e -mail pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl  lub osobisty w pokoju nr 6.

PORADNIA RODZINNA
2011-05-04 11:55:11

Informujemy, iż w ramach projektu "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego" w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim funkcjonyje poradnia rodzinna w której uczestnicy projektu mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego. Można uzyskać porady prawnika, psychologa i pedagoga. Prawnik przyjmuje w każdy poniedzialek, psycholog w wyznaczonych dniach miesiąca. Poniżej podajemy terminy:
26 maja, 20 czerwca, 7 lipca, 18 sierpnia, 22 wrzesnia, 20 października, 17 listopada, 8 grudnia 2011r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy codziennie od poniedziałku do piatku w godz. 8:00 do 15:00.

2011-04-11 09:37:46

Z reguły nikt nie lubli ankieterów, którzy dla różnych celów spisują różne dane. Nie zdajemy sobie sprawy, że czasem dane te wpływają na wiele obszarów życia społecznego i gospodarczego przez następne lata. Dzieje się tak na przykład z podziałem środków PFRON.

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
2011-03-30 07:49:00

BIURO PORAD OBYWATELSKICH I PRAWNYCH W JANOWIE LUBELSKIM
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
ul. Ogrodowa (budynek internatu)
TEL: 15 8724-062

Godziny przyjęcia interesantów:
Poniedziałek         od 10:00- do 20:00
Wtorek                od 10:00- do 20:00
Środa                  od  8:00-  do 12:00
Czwartek             od  8:00-  do 14:00 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pt: Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011r."
2011-03-25 12:13:36

Więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2856
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski