Aktualności
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty
2012-09-04 13:47:32

Informujemy stowarzyszenia, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione o których mowa w ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że  dnia 24 sierpnia 2012 r.  Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.  Jego celem jest poprawa jakości i zwiększania zaangażowania społecznego osób starszych. Szczegółowie informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Ogłoszenie o naborze wniosków do programu 'Aktywny Samorząd'
2012-08-27 11:44:24

Informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2012 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu"œAKTYWNY SAMORZĄD" , termin składania wniosków upłwa z dniem

30 wrzesnia 2012 roku. 

2012-08-13 13:01:31

PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM
                                                                                                                            AKTYWNY SAMORZĄD
    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.2012-07-27 14:53:20

  Informujemy, iż został wydłużony termin składania wniosków w obszarze B, C D, E   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" II  w 2012 roku. do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
2012-07-18 14:22:51

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech warsztatów wyjazdowych w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 258164 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

2012-07-17 16:11:59

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 256476 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


2012-07-12 08:41:39

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2012 roku. Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Obszary programu, które będą realizowane w 2012 r. :


2012-05-14 08:30:21

15 maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi świata, rządów, odpowiedzialnych za politykę lokalną na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego oraz aby zwrócić uwagę na prawa i odpowiedzialność rodzin.
rodzina_mini.JPGPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski