Aktualności
2012-07-17 16:11:59

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 256476 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


2012-07-12 08:41:39

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2012 roku. Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Obszary programu, które będą realizowane w 2012 r. :


2012-05-14 08:30:21

15 maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi świata, rządów, odpowiedzialnych za politykę lokalną na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego oraz aby zwrócić uwagę na prawa i odpowiedzialność rodzin.
rodzina_mini.JPG2012-04-23 14:38:45

Informujemy, iż Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  ogłasza Program Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów, pochodzacych ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy dostaną sie na I rok dziennych  studiów magisterskich w uczelniach państwowych, są wychowankami rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) i spełnią wrunki okreslone w regulaminie.  15 marca ogłoszona została kolejna XI edycja programu, w ramach której oferujemy stypendystom stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Pełna informacja o Programie dostępna jest na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl  Zasady przyznawania stypendium nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku: moga się o nie starać wychowankowie rodzin zastępczych i wychowankowie placówek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka). Wnioski wypełniane będą on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012r. Termin składania wniosku on-line uplywa 17 sierpnia 2012r.
2012-03-19 11:27:05

W imieniu Fundacji Robinson Crusoe zajmującej sie wspieraniem w usamodzielnieniu młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka), serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem "Usamodzielniaj się zdrowo"-najnowszą publikacją wydaną przez Fundację Robinson Crusoe.

Przewodnik "Usamodzielniaj się zdrowo"jest przeznaczony zarówno dla usamodzielniajacej się młodzieży jak i dla osób doroslych pomagających w usamodzielnieniu (np.wychowawców, pracowników socjalnych, opiekunów usamodzielnienia). Przewodnik powstał we współpracy z lekarzami z poznańskiej kliniki Med Polonia. Publikacja jest napisana przyjaznym językiem i zawiera praktyczne informacje dotyczące zdrowego trybu życia i odżywiania się, zdrowia intymnego i psychicznego, reagowania w sytuacjach alarmowych oraz praw i obowiazków młodzieży w systemie opieki zdrowotnej.

2012-03-06 09:09:05

Indeks Start2Star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów.

Jego głównym celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.

O wadze projektu świadczy fakt, iż współpracują przy nim aż trzy organizacje: Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi (jako Organizator), Fundacja Leszka Czarneckiego (w roli Fundatora) i Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (będąca Organizacją Wspomagającą).

Od początku istnienia programu przyznał już 60 stypendiów, z których każde wynosiło 1300 zł miesięcznie przez cały okres studiów.

Do tegorocznej edycji zapraszamy wszystkich maturzystów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w nauce, jak również potrafią udowodnić, że są przedsiębiorczy i aktywni społecznie!

Przed przystąpieniem do aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie www.fundacjajlc.pl/start2star

2012-01-30 13:45:56

Witamy na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim


2012-01-27 10:46:08

Informujemy, że w okresie od 20 do 24 lutego 2012 roku organizowany jest po raz kolejny "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

2012-01-25 09:02:13

Poszukujemy kandydatów  z terenu powiatu janowskiego do prowadzenia oddziaływań korekcyjno "“ edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.

 Powyższe osoby powinny spełniać następujące kryteria

1. Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków ; psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, politologia, nauki społeczne

2. Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

3. Mają udokumentowany co  najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt codziennie w godz. 8:00-15:00, tel. 15 8723-345


2012-01-09 09:18:45


       Uprzejmie informujemy, że Lubelskie  Hospicjum dla Dzieci im. " Małego Księcia"- NZOZ Stomatologia prowadzi  leczenie stomatologiczne pacjentów niepełnosprawnych.
Leczenie odbywa  się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmuje nie tylko przyjęcia ambulatoryjne, ale również leczenie pacjentów w pełnym znieczuleniu ogólnym.
W czasie tych zabiegów jednoczasowo leczone są zęby , które tego wymagają (łącznie z leczeniem kanałowym), usuwane  są żeby, które nie mogą pozostać w jamie ustnej, oraz przeprowadzone są zabiegi  profilaktyczne (skaling, lakierowani preparatami zapobiegającymi próchnicy). Wykonujemy również zabiegi za zakresu chirurgii Szczkowo- twarzowej, jeżeli jest taka konieczność.
      Wszyscy pacjenci do 16 r. ż leczenie w znieczuleniu ogólnym mają refundowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, powyżej 16 r.ż wymaganym dokumentem jest stwierdzony umiarkowany lub głęboki stopień niepełnosprawności.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: WWW.dommalegoksicia.pl ( zakładka NZOZ Stomatologia) oraz pod nr teflonu (81) 5371394, 697949382.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski