Aktualności
2013-10-11 09:49:09

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia. Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej.

Oszustop STOP
2013-09-06 12:47:04

plakatoszustomstop.jpg
Ogłoszenie o roztrzugnięciu przetargu nieograniczonego
2013-08-07 15:15:45

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz warsztatów szkoleniowo-integracyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 319154 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013


Informacja
2013-07-10 10:22:16

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Nowy adres:
ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski

Nr telefonów pozostają bez zmian

,,Wiem, że warto się uczyć"
2013-04-29 11:24:20

Z przyjemnością informujemy, że dwóch wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu janowskiego w ramach Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów ,, Wiem, że warto się uczyć" "“ nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie doświadczenia zawodowego, realizowanego przez pracowników firmy Henkel oraz Fundację Przyjaciółka, otrzymało stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. Mamy nadzieję, że będzie to początek ich sukcesów na drodze edukacyjnej    i zawodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                Pracownicy PCPR

Termin składania wniosków do pilotażowego programu
2013-04-05 14:04:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza nabór  wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w terminach:
- od 15 kwietnia do 31 maja 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy tylko II semestru roku akademickiego 2012/2103
- w terminie  1 września do 30 września 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy  I semestru  roku akademickiego 2013/2014

Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim oraz na stronie internetowej
w zakładce "Niepełnosprawni" - "Aktywny Samorząd / Pliki do pobrania".


W ramach programu można skorzystać z:
Modułu I:
Obszar A -

1.pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B "“
1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C "“
1. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,
3.pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Obszar D "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
Moduł II "“ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin składania wniosków do programu "Wyrównywania różnic między regionami II" w 2013 roku
2013-02-27 09:46:33

Materiały informacyjne oraz formularze i załączniki  do programu znajdują się na stronie http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_II__2013.html

Wnioski dotyczące obaszarów B, C, D i E należy składać do tut. Centrum do dnia 10.04.2013r.

Ogłoszenie
2013-02-20 15:03:39

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym "Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcją niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach od 25 lutego do 2 marca 2013 roku w godzinach urzędowania 8:00 "“ 15:00 Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępst.

Osoby chcące otrzymać taką poradę winny zgłosić się w w/w godzinach do siedziby Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, do kierownika sekretariatu (pokój nr 1).

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr telefonu (15)8720-784 i wskazanie, że chodzi o udzielenie porady prawnej

Nowa edycja programu a Kuku 2013
2013-02-11 08:46:16

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w kolejnym wydaniu Programu "aKuKu".
Program A Kuku realizowany przez Fundację Oriflame Dzieciom i Fundację Przyjaciółka to program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Myślą przewodnią twórców tego projektu było poczucie, że wiele z dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych potrzebuje wsparcia edukacyjnego, rozwijającego zdolności i umiejętności a także zainteresowania. Tym projektem chcemy także wesprzeć rodzinne formy opieki i zwrócić uwagę, że dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka potrzebują naszego wsparcia tak samo jak ich rówieśnicy w domach dziecka.
Podjęta akcja ma charakter długofalowy i zakłada spełnianie potrzeb i marzeń dzieci. Program A Kuku to szansa na poszerzanie ich horyzontów i zainteresowań, na pozytywne spojrzenie na świat i swoje perspektywy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu "“> http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/dzialalnosc/akuku/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski