Aktualności
2012-08-13 13:01:31

PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM
                                                                                                                            AKTYWNY SAMORZĄD
    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.2012-07-27 14:53:20

  Informujemy, iż został wydłużony termin składania wniosków w obszarze B, C D, E   w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" II  w 2012 roku. do dnia 24 sierpnia 2012 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego
2012-07-18 14:22:51

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterech warsztatów wyjazdowych w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 258164 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

2012-07-17 16:11:59

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz ćwiczeń usprawniających ruchowo w ramach realizowanego projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 256476 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


2012-07-12 08:41:39

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w 2012 roku. Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Obszary programu, które będą realizowane w 2012 r. :


2012-05-14 08:30:21

15 maja obchodzony jest jako Światowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi świata, rządów, odpowiedzialnych za politykę lokalną na wagę rodziny jako najmniejszej komórki życia społecznego oraz aby zwrócić uwagę na prawa i odpowiedzialność rodzin.
rodzina_mini.JPG2012-04-23 14:38:45

Informujemy, iż Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  ogłasza Program Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów, pochodzacych ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy dostaną sie na I rok dziennych  studiów magisterskich w uczelniach państwowych, są wychowankami rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka) i spełnią wrunki okreslone w regulaminie.  15 marca ogłoszona została kolejna XI edycja programu, w ramach której oferujemy stypendystom stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Pełna informacja o Programie dostępna jest na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl  Zasady przyznawania stypendium nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłego roku: moga się o nie starać wychowankowie rodzin zastępczych i wychowankowie placówek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka). Wnioski wypełniane będą on-line. Formularze będą aktywne od 2 lipca 2012r. Termin składania wniosku on-line uplywa 17 sierpnia 2012r.
2012-03-19 11:27:05

W imieniu Fundacji Robinson Crusoe zajmującej sie wspieraniem w usamodzielnieniu młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka), serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem "Usamodzielniaj się zdrowo"-najnowszą publikacją wydaną przez Fundację Robinson Crusoe.

Przewodnik "Usamodzielniaj się zdrowo"jest przeznaczony zarówno dla usamodzielniajacej się młodzieży jak i dla osób doroslych pomagających w usamodzielnieniu (np.wychowawców, pracowników socjalnych, opiekunów usamodzielnienia). Przewodnik powstał we współpracy z lekarzami z poznańskiej kliniki Med Polonia. Publikacja jest napisana przyjaznym językiem i zawiera praktyczne informacje dotyczące zdrowego trybu życia i odżywiania się, zdrowia intymnego i psychicznego, reagowania w sytuacjach alarmowych oraz praw i obowiazków młodzieży w systemie opieki zdrowotnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski