Aktualności
2014-06-04 14:23:07

Serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 2014, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku o godz. 16.00. Kampania ta jest przeprowadzana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w porozumieniu z Komendą Wojewódzka Policji w Lublinie w ramach realizowanego przez Komendę Główną Policji programu "Profilaktyka a Ty".

2014-05-28 12:30:14

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w dniach 20 "“ 22 czerwca 2014r. na terenie miasta Lublin odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin.Zjazd organizowany jest przez Miasto Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Związek Dużych Rodzin 3+. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wraz z Małżonką zaszczyci swoją obecnością otwarcie uroczystości.

zaproszenie do skladania ofert
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w Projektach
Bezpłatne komputery dla niepełnosprawnych - ogłoszenie
2014-05-23 10:43:02

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim jest realizatorem projektu "œPrzeciwdziałanie wykluczeniu cfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Goispodarka, Działanie 8.3: przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona będzie od 26 maja 2014 roku do 13 czerwca 2014r. do godz. 15.30. Zgłoszenia do Projektu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20 pok. nr 6

Ogłoszenie

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

2014-05-08 11:12:43

Z dniem 01 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES" rozpoczęło realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. 

Zaproszenie
2014-05-06 14:20:26

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Zaprasza Rodziców dzieci z autyzmem na spotkanie w dniu 16 maja 2014 roku
w Auli Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zaproszenie

zaproszenie do skladania ofert
2014-04-29 15:06:05

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: (określa je art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):

"˘ dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
"˘ nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
"˘ wypełniają obowiązek alimentacyjny "“ w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
"˘ nie są  ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
"˘ są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
"˘ przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
"˘ zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

1,4,11 maj 2014 / Rekreacja dla seniorów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne
2014-04-08 10:08:31

14.04_qc_kaj_248x176.jpg

"Dni Otwartych Funduszy Europejskich".
Czwartek 1 maja 2014 roku, godz. 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy osoby niepełnosprawne + opiekunów, na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 4 maja 12.00 "“ 17.00
Zapraszamy seniorów, osoby 60+ na bezpłatnie przejażdżki pendzokami.
Niedziela, 11 maja 9.00 "“ 17.00 obowiązuje rezerwacja telefoniczna: tel. 502 316 616
Spływ kajakowy na rzece Bukowa oraz wyprawa samochodem terenowym.
Zapraszamy senioów, osoby 60+, osoby niepełnosprawne + opiekunowie: bezpłatnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej (do godz. 20:00 sobota 10 04 2014) uczestnicy zostaną poinformowani o godzinie i miejscu spotkania nad rzeką Bukowa.

Chcesz uzyskać więcej informacji kliknij tutaj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski