Aktualności
Przywrócenie terminu skladania wniosku na program Aktywny Samorząd (Moduł II)
2013-12-19 14:51:28

Informujemy, iż w związku z Uchwałą Nr 10/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 grudnia 2013 roku został przywrócony termin składania wniosków dotyczących realizacji programu Aktywny Samorząd w ramach modułu II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać od 19-31 grudnia 2013r. w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim, pokój nr 3

2013-11-13 13:07:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż nie prowadzi żadnej akcji pozyskiwania fundatorów przez P.H.U."œRadość Dzieciom"

2013-10-11 09:49:09

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia. Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej.

Oszustop STOP
2013-09-06 12:47:04

plakatoszustomstop.jpg
Ogłoszenie o roztrzugnięciu przetargu nieograniczonego
2013-08-07 15:15:45

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz warsztatów szkoleniowo-integracyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 319154 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013


Informacja
2013-07-10 10:22:16

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Nowy adres:
ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski

Nr telefonów pozostają bez zmian

,,Wiem, że warto się uczyć"
2013-04-29 11:24:20

Z przyjemnością informujemy, że dwóch wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu janowskiego w ramach Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów ,, Wiem, że warto się uczyć" "“ nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie doświadczenia zawodowego, realizowanego przez pracowników firmy Henkel oraz Fundację Przyjaciółka, otrzymało stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. Mamy nadzieję, że będzie to początek ich sukcesów na drodze edukacyjnej    i zawodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                Pracownicy PCPR

Termin składania wniosków do pilotażowego programu
2013-04-05 14:04:54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza nabór  wniosków o udzielenie wsparcia w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w terminach:
- od 15 kwietnia do 31 maja 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy tylko II semestru roku akademickiego 2012/2103
- w terminie  1 września do 30 września 2013 roku dotyczy wszystkich obszarów natomiast w zakresie dofinansowania nauki dla studentów dotyczy  I semestru  roku akademickiego 2013/2014

Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim oraz na stronie internetowej
w zakładce "Niepełnosprawni" - "Aktywny Samorząd / Pliki do pobrania".


W ramach programu można skorzystać z:
Modułu I:
Obszar A -

1.pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
Obszar B "“
1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C "“
1. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym ,
3.pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
4. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Obszar D "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,
Moduł II "“ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski