Aktualności
2015-04-16 14:04:53

CEMS Chance VIII jest projektem organizowanym przez CEMS Club Warszawa, organizację działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją EY działającej na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Najbliższa edycja odbędzie się w terminie  12-15.05.2015 r. w Warszawie.


2015-04-16 13:53:49

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałą na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu: Organizator usług gastronomicznych.


2015-03-20 09:44:34

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"


Projekt Programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017
2015-03-05 11:19:10

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim pełniący rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  obecnie opracowuje 3 letni program "œProgram rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017"

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią programu:

"œProgram rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017"

Opinie i uwagi do niniejszego programu można składać  w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  od poniedziałku do piątku w dodz. 7.30 -15.30 w terminie do 25.03.2015r.

2015-02-25 08:27:22

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.


2015-02-24 13:18:36

Nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
2015-02-17 13:44:23

Informujemy, iż w dniach od 23-28 lutego 2015 roku organizowany jest "œTydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubeslkim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym  przestępstwem.
Informacja
2015-02-06 12:57:14

Informujemy, iż Stowarzyszenie "œBarwy Tęczy" do dnia 30 kwietnia 2015 roku prowadzi rekrutację do projektu pn."œWyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z woj. lubelskiego"współfinansowanego ze środków Narodowego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt zakłada realizację weekendowych sesji terapeutycznyc. W ramach projektu każdy uczestnik ma zapewnione; zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe.Udział w projekcie jest bezpłatny.

   Wszelkie informacje o projekcie udzielane są:

1. telefonicznie 604-056-733 lub

2. e-mailowo: przemoc.pulawy@gmail.com

2015-01-23 08:44:05

"Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego.


2015-01-21 11:25:54

"Metoda na wnuczka" jest najczęściej stosowana przez oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych. Apelujemy o czujność w kontaktach z osobami nieznajomymi i przedstawiamy kilka ważnych rad jak nie dać się oszukać.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski