Aktualności
2015-06-03 10:53:29

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim informuje, iż  w 2015 roku  realizuje kolejną edycję programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie pt "Mosty zamiast murów" w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacja
2015-06-01 12:21:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż w dniu 5 czerwca 2015 roku urząd będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżur prawnika
2015-05-25 10:14:43

Informujemy, iż 29 maja 2015 roku  w godz. od 8.00 do 16.00 prawnik będzie pełnił dyżur w  ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 15 8723-345  w sprawie uzgodnienia godziny porady.
Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
2015-05-12 11:23:27

Informujemy, iż na terenie Powiatu Janowskiego rozpoczyna dzialalność Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Centrum będzie świadczona bezpłatna pomoc psychologa i prawnika

 Z oferty  mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej  lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ogrodowej 20, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 8723-345
Porady prawne i socjalne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
2015-05-11 09:02:46

Fundacja "Pasje" realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin pod nazwą e-prawnik. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest zapewnienie pomocy prawnej i poradnictwa socjalnego osobom niepełnosprawnym w formie stacjonarnej w biurze w Warszawie, poprzez telefon, skype lub pocztę tradycyjną i elektroniczną. Zachęcamy do korzystania z porad prawnych i socjalnych  udzielanych przez naszych ekspertów od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 "“ 14:00.
Więcej informacji na stronie internetowej www.e-prawnik.pasje.org.pl lub pod telefonem 22 11-20-336.
2015-05-08 14:45:23

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują rodziców chcących prowadzić rodzinne domy dziecka do dwóch  wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.


Aktywni sportowo - aktywni życiowo 2015
2015-04-30 13:31:11

Informacja dla osób z niepełnosprawnością -link do strony
2015-04-28 10:40:27

Cross-border Cooperation Programme Poland -Belarus- Ukraine 2007-2013 informuje, iż transgraniczny  projekt  pt: "œMuzea bez barier" -koalicja muzeów polskich i ukrainskich na rzezc profesjonalnej obslugi niepełnosprawnego zwiedzającego, został pomyślnie sfinalizowany.


2015-04-22 10:55:13

20 kwietnia 2015 roku na zaproszenie Pana Senatora dr. Grzegorza Czeleja rodziny Zastępcze Powiatu Janowskiego miały okazję zwiedzić siedzibę Senatu i Sejmu RP. Podczas wizytacji Senatu Pan Senator  osobiście oprowadził nas po sali plenarnej na której odbyła się także prelekcja na temat pracy i zasad panujących podczas posiedzeń Senatu RP. Wraz z Senatorem Czelejem odwiedziliśmy w kuluarach Senatu także  poświęconą św. Janowi Pawłowi II , której organizatorem jest Pan Senator.Podczas wizyty zwiedziliśmy również, salę posiedzeń Sejmu RP ,gdzie zostaliśmy zapoznani z układem sali,i procesem legislacyjnym oraz zwyczajami panującymi podczas obrad Sejmu.

Informacja dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
2015-04-21 14:35:04

Informujemy, iż w ramach realizacji programu pn. "Aktywny Samorząd" Moduł II "“ pomoc w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższym  do 30 września 2015 roku można składać w tut. Centrum wnioski na dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Adresatami programu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  
    Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tut. Centrum pokój nr 6, lub pod numerem telefonu (15) 8723-345 wew.25.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski