Aktualności
Aktywni sportowo - aktywni życiowo 2015
2015-04-30 13:31:11

Informacja dla osób z niepełnosprawnością -link do strony
2015-04-28 10:40:27

Cross-border Cooperation Programme Poland -Belarus- Ukraine 2007-2013 informuje, iż transgraniczny  projekt  pt: "œMuzea bez barier" -koalicja muzeów polskich i ukrainskich na rzezc profesjonalnej obslugi niepełnosprawnego zwiedzającego, został pomyślnie sfinalizowany.


2015-04-22 10:55:13

20 kwietnia 2015 roku na zaproszenie Pana Senatora dr. Grzegorza Czeleja rodziny Zastępcze Powiatu Janowskiego miały okazję zwiedzić siedzibę Senatu i Sejmu RP. Podczas wizytacji Senatu Pan Senator  osobiście oprowadził nas po sali plenarnej na której odbyła się także prelekcja na temat pracy i zasad panujących podczas posiedzeń Senatu RP. Wraz z Senatorem Czelejem odwiedziliśmy w kuluarach Senatu także  poświęconą św. Janowi Pawłowi II , której organizatorem jest Pan Senator.Podczas wizyty zwiedziliśmy również, salę posiedzeń Sejmu RP ,gdzie zostaliśmy zapoznani z układem sali,i procesem legislacyjnym oraz zwyczajami panującymi podczas obrad Sejmu.

Informacja dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
2015-04-21 14:35:04

Informujemy, iż w ramach realizacji programu pn. "Aktywny Samorząd" Moduł II "“ pomoc w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższym  do 30 września 2015 roku można składać w tut. Centrum wnioski na dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Adresatami programu mogą być osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.  
    Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tut. Centrum pokój nr 6, lub pod numerem telefonu (15) 8723-345 wew.25.
2015-04-16 14:04:53

CEMS Chance VIII jest projektem organizowanym przez CEMS Club Warszawa, organizację działającą przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją EY działającej na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Najbliższa edycja odbędzie się w terminie  12-15.05.2015 r. w Warszawie.


2015-04-16 13:53:49

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałą na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu: Organizator usług gastronomicznych.


2015-03-20 09:44:34

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"


Projekt Programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017
2015-03-05 11:19:10

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim pełniący rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  obecnie opracowuje 3 letni program "œProgram rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017"

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią programu:

"œProgram rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2015-2017"

Opinie i uwagi do niniejszego programu można składać  w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  od poniedziałku do piątku w dodz. 7.30 -15.30 w terminie do 25.03.2015r.

2015-02-25 08:27:22

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.


2015-02-24 13:18:36

Nabór wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski