Aktualności
2014-01-08 10:37:09

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ogłasza
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 "Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014 "“ 2015 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu janowskiego w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystających ze świadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:
"˘    osób niepełnosprawnych,
- bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo  
- zatrudnionych
"˘     rodzin zastępczych,
"˘     usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  placówek opiekuńczo-wychowawczych
Nabór uczestników  trwa do 28.02.2014r.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do tut. Centrum ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30  
tel. 15 8723-345
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Przywrócenie terminu skladania wniosku na program Aktywny Samorząd (Moduł II)
2013-12-19 14:51:28

Informujemy, iż w związku z Uchwałą Nr 10/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 grudnia 2013 roku został przywrócony termin składania wniosków dotyczących realizacji programu Aktywny Samorząd w ramach modułu II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać od 19-31 grudnia 2013r. w siedzibie PCPR w Janowie Lubelskim, pokój nr 3

2013-11-13 13:07:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż nie prowadzi żadnej akcji pozyskiwania fundatorów przez P.H.U."œRadość Dzieciom"

2013-10-11 09:49:09

      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim ogłasza nabór chętnych do wzięcia udziału w grupie wsparcia. Grupa powstała z myślą o osobach, doświadczających przemocy psychicznej, fizycznej bądź seksualnej.

Oszustop STOP
2013-09-06 12:47:04

plakatoszustomstop.jpg
Ogłoszenie o roztrzugnięciu przetargu nieograniczonego
2013-08-07 15:15:45

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz warsztatów szkoleniowo-integracyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
Numer ogłoszenia: 319154 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013


Informacja
2013-07-10 10:22:16

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Nowy adres:
ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski

Nr telefonów pozostają bez zmian

,,Wiem, że warto się uczyć"
2013-04-29 11:24:20

Z przyjemnością informujemy, że dwóch wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu janowskiego w ramach Programu Stypendialnego dla Gimnazjalistów ,, Wiem, że warto się uczyć" "“ nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie doświadczenia zawodowego, realizowanego przez pracowników firmy Henkel oraz Fundację Przyjaciółka, otrzymało stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w innych dziedzinach. Mamy nadzieję, że będzie to początek ich sukcesów na drodze edukacyjnej    i zawodowej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                Pracownicy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski