Aktualności
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
2015-12-10 09:21:09

 OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" " 801-12-00-02 " działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
Opłata za połączenie:
- z telefonu stacjonarnego - równowartość jednego impulsu, bez względu na długość
połączenia (dotyczy abonentów TP S.A.)
- z telefonu komórkowego - opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Dzwoniąc pod nr 801-120-002
uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy
najbliżej miejsca zamieszkania.

TELEFONICZNA PORADNIA PRAWNA

22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
801-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00
Opłata za połączenie z numerem 22/666-28-50 za każdą minutę połączenia, zgodnie z posiadanym przez Państwa taryfikatorem.

PORADNIA E-MAILOWA " Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
- wsparcie psychologiczne,
- informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie,
-pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie"œNiebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).

Kontaktując się z infolinią mozna zachować anonimowość -nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Zachecamy do kontaktu osoby doznajace przemocy oraz ąwiadków -razem możemy znaleźć najlepsze rozwiazanie sytuacji !

Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Fundacja Nagle Sami prowadzi wsparcie dla osób, które straciły kogoś bliskiego.
2015-12-02 11:53:08

Fundacja Nagle Sami prowadzi wsparcie dla osób, które straciły kogoś bliskiego.
Oferuje:
"˘ konsultacje psychologiczne
"˘ terapię krótkoterminową
"˘ grupy wsparcia dla osób dorosłych
"˘ grupy wsparcia dla dzieci
"˘ zajęcia relaksacyjne
"˘ konsultacje prawne i pomoc w załatwieniu formalności
z ZUS-em
"˘ pomoc w problemach ubezpieczeniowych
"˘ jedyny taki w Polsce "“ bezpłatny Telefon Wsparcia dla osób w żałobie "“ 800 108 108 działający od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00
Powyższe wsparcie jest oferowane do osób z całej Polski.
Informacja o projekcie Akademia Życia
2015-12-02 11:50:29

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie Akademia Życia, w którym uczestnicy uczą się samodzielnego funkcjonowania w mieszkaniach treningowych, pokonywania barier, rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w szkoleniach zawodowych oraz zajęciach sportowych. Wszystko po to, by po 6 miesiącach pobytu w Koninie, podjąć płatny staż i przygotować się do wyjścia na rynek pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-25 lat
z niepełnosprawnością ruchową z całej Polski.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.akademiazycia.org lub pod nr telefonu 63 211 22 19.
Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet"
2015-11-24 14:45:14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim uczestniczy w międzynarodowej kampanii "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet", która prowadzona będzie w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2015r. Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i sytuację kobiet krzywdzonych przemocą i zaktywizowanie służb, instytucji do podejmowania działań chroniących kobiety.

W ramach kampanii będą pełnione dyżury przez:
Pedagoga "“ codziennie od 7.30 do 15.30
Pracownika socjalnego - codziennie od 7.30 do 15.30
Psychologa "“ w każdy piątek od 13.00 do 15.00
Prawnika "“ w każdy czwartek od 9.00-10.00

Zainteresowanych zapraszamy osobiście pod adres ul. Ogrodowa 20,
Janów Lubelski lub do kontaktu telefonicznego 15 8723-345
lub e-mailowego pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Życzenia z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego
2015-11-20 11:54:27

"Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi"
                                                        Jan Paweł II

bukiet.jpg
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.


    Z wyrazami szacunku
Anna Śmit
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie LubelskimInformacja
2015-11-13 08:27:07

Informujemy, iż jest do oddania za darmo pionizator przeznaczony dla dzieci do 8 roku życia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt tel. 15 8723-345.
Nabór uczestników do projektu pt. "CZAS"
2015-11-04 14:29:01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Janowie Lubelskim informuje, iż będzie  realizować projekt  pt. "CZAS", działanie 11.1 Aktywne włączenie finansowanego ze środków UE. W ramach niniejszego projektu zostanie zaoferowane głównie osobom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych, odbycie co najmniej 6 miesięcznego stażu rehabilitacje zdrowotną oraz wsparcie psychologa, prawnika lub doradcy zawodowego.
Osoby chętne prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do tut. Centrum ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski  od poniedziałku - piątku w godz. 7.30-15.30 lub o kontakt pod nr tel. 15 8723-345
Aktualny harmonogram pracy Mobilnego Punktu Porad
2015-09-09 11:32:42

 Aktualny harmonogram pracy Mobilnego Punktu Porad

w ramach programu profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim "œWeź sobie zdrowie do serca"

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2015
2015-06-16 14:52:01

Dnia 14 czerwca 2015r. w Parku Rekreacji "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim odbyły się Powiatowe Obchody "Dnia Rodzicielstwa Zastępczego".Organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.Święto miało charakter imprezy otwartej, której celem była integracja środowiska pieczy zastępczej i rodzinnych domów dziecka z mieszkańcami powiatu janowskiego oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Korzystając z okazji jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim Rodzinom Zastępczym i prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka za ogromny trud, oddanie i  zaangażowanie w opiekę nad powierzonymi dziećmi. Podczas Obchodów mieszkańcy powiatu janowskiego mogli uzyskać informacje o warunkach niezbędnych jakie należy spełnić aby zostać rodzicem zastępczym oraz porozmawiać z Rodzinami Zastępczymi i prowadzącymi Rodzinny Dom Dziecka. Ufamy, że ustanowienie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przyczyni się do podniesienia rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego, oraz  tworzenia wokół niego przyjaznej atmosfery. Za pomoc w zorganizowaniu Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy Panu Jerzemu Bieleckiemu Staroście

DSC06406.jpg

Informacja
2015-06-10 14:19:40

W imieniu Pani Agnieszki Kołtyś z Janowa Lubelskiego, mamy 3-letniego Szymona zwracamy się z prośbą o pomoc w zbiwraniu nakrętek. Chłopiec ma autyzm i wymaga intensywnej i wielospecjalistycznej terapii, która przyczyni sie do  prawidłowego funkcjonowania. Niestety czeste wyjazdy do lekarza oraz rehabilitacja chłopca jest bardzo kosztowna, dlatego powstał pomysł na zbieranie nakrętek. 

Nakrętki prosimy przynosić do tut. Centrum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski