Aktualności
2016-06-06 11:30:23

5 czerwca 2016 roku podczas ochodów "œDnia Dziecka" organizowanego przez Janowski Ośrodek Kultury w parku, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. W punkcie informatycznym, pracownicy  udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.
DSC00572.JPG


2016-05-13 09:49:19

Informujemy, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu "Młodzi "“ Aktywni "“ Doświadczeni na lubelskim rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

(1)    Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
(2)    Nie kształcą się (w trybie dziennym),
(3)    Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

2016-04-15 14:28:47

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego, które ukończyły 16 rok życia, są w wieku aktywności zawodowej lub nieaktywne zawodowo, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym członkiem rynku pracy.


Ogłoszenie
2016-04-07 12:53:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że poszukuje osoby chętnej do pracy z wykształceniem wyższym na kierunku psychologa lub prawa.
2016-03-30 11:58:03

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) informujemy, iż  rodzinom  zastępczym  oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

2016-03-17 11:48:20

Jeszcze tylko do końca kwietnia Powiat Janowski przy udziale szpitala w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt. "Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" finansowany ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" oraz budżetu państwa.


2016-03-15 10:53:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
w 2016 roku,
w ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

2016-03-08 14:18:01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski w 2016 roku przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" III . Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Dodatkowe terminy funkcjonwania MPP
2016-03-03 13:59:52

W imieniu Starosty Janowskiego przypominamy o dodatkowych terminach  funkcjonowania Mobilnego Punktu Porad w ramach projektu pt.,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" 

Harmonogram Pracy MPP

Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd" Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy
2016-02-29 13:39:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  informuje, iż Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe dotyczące  pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II "“ pomoc  w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższy
 W związku z powyższym wnioski dotyczące w/w Modułu można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelski ul. Ogrodowa 20 pokój nr 4.

        Termin  rozpoczęcia przyjmowania  wniosków  określony będzie w późniejszym czasie  natomiast   termin zakończenia przyjmowania wniosków określony jest  nie później niż do 15 kwietnia 2016 roku dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2015/2016
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  ul Ogrodowa 20, pokój nr 3, lub pod numerem telefonu (15) 8723-345 wew.23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski