Aktualności
2016-10-14 11:43:38


2016-10-05 11:08:52

Projekt "Włączamy Lubelskie" to projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie  oraz wzrost integracji społeczno "“ zawodowej dla stu osób niepracujących z niepełnosprawnościami na terenie woj. lubelskiego, poprzez kompleksowy program aktywizacji. Szczególnie zachęcamy do udziału kobiety, osoby bezrobotne z III profilem pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

2016-09-30 10:32:05

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie zaprasza ponownie do zapoznania się z ofertą projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych" realizowanego w okresie  od 01.08.2016 r. do 31.10.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2016-09-21 10:46:16

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, w związku z realizacją projektu "Kolejny krok- kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych"  zaprasza do zapoznania się ofertą projektu.
Projekt "Kolejny krok "“ kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych realizowany jest w okresie od 01.08.2016  r. do 31.10.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2016-09-15 10:41:11

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dla:
- osób w wieku 30 lat i więcej
- osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, ukończone na poziomie szkoły średniej,
- osób zarejestrowanych w PUP lub MUP jako bezrobotne z uzyskanym I lub II profilem pomocy,
- osób zamieszkałych w województwie lubelskim.


2016-09-15 10:34:26

VIII Międzynarodowe Forum tato.net pod hasłem "Odwaga i rozwaga. O męskiej sztuce życia"


2016-09-12 13:56:26

Fundacja Vis Maior działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku. Wspieramy ich aktywność i samodzielność w różnych dziedzinach życia. Naszą ofertę kierujemy również do instytucji, mających jakikolwiek kontakt z osobami z dysfunkcją wzroku i ich rodzinami.

2016-08-29 09:22:15

Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów III Pikniku Rodzinnego "Mam, Tata i Ja"


Dnia 21 sierpnia 2016 roku w Janowie Lubelskim w Parku Zoom Natury odbył się  Piknik Rodzinny "Mama, Tata i Ja" przygotowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Gminę Janów Lubelski. Podczas Pikniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, promowało ideę rodzicielstwa zastępczego w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej oraz integracji środowiska opiekunów zastępczych.


PFRON zaprasza do udziału w konkursie
Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd"
2016-06-27 09:46:20

Zaprasza do składania wniosków do  programu "Aktywny Samorząd"w 2016 roku.
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:
- oprzyrządowania do samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu komputerów lub innych sprzętów ułatwiających funkcjonowanie,
- naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, lub innych napraw,
- opłaty za przedszkole dla dziecka.

Program skierowany jest do osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ogrodowej 20
Termin  przyjmowania wniosków: do 30 sierpnia 2016 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski