Aktualności
2016-04-15 14:28:47

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego, które ukończyły 16 rok życia, są w wieku aktywności zawodowej lub nieaktywne zawodowo, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym członkiem rynku pracy.


Ogłoszenie
2016-04-07 12:53:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że poszukuje osoby chętnej do pracy z wykształceniem wyższym na kierunku psychologa lub prawa.
2016-03-30 11:58:03

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) informujemy, iż  rodzinom  zastępczym  oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

2016-03-17 11:48:20

Jeszcze tylko do końca kwietnia Powiat Janowski przy udziale szpitala w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt. "Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" finansowany ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" oraz budżetu państwa.


2016-03-15 10:53:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
w 2016 roku,
w ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

2016-03-08 14:18:01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje iż Powiat Janowski w 2016 roku przystąpi do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" III . Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej:

Dodatkowe terminy funkcjonwania MPP
2016-03-03 13:59:52

W imieniu Starosty Janowskiego przypominamy o dodatkowych terminach  funkcjonowania Mobilnego Punktu Porad w ramach projektu pt.,,Weź sobie zdrowie do serca- program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" 

Harmonogram Pracy MPP

Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd" Moduł II -pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy
2016-02-29 13:39:07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  informuje, iż Zarząd Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął kierunki działań i warunki brzegowe dotyczące  pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II "“ pomoc  w uzyskaniu  wykształcenia na poziomie wyższy
 W związku z powyższym wnioski dotyczące w/w Modułu można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelski ul. Ogrodowa 20 pokój nr 4.

        Termin  rozpoczęcia przyjmowania  wniosków  określony będzie w późniejszym czasie  natomiast   termin zakończenia przyjmowania wniosków określony jest  nie później niż do 15 kwietnia 2016 roku dla wniosków  dotyczących roku akademickiego 2015/2016
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  ul Ogrodowa 20, pokój nr 3, lub pod numerem telefonu (15) 8723-345 wew.23
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw
2016-02-17 08:40:27

Informujemy, że w dniach od 22-27 lutego 2016 roku organizowany jest po raz kolejny "œTydzień Pomocy Ofiarom Przestepstw".  W tym czasie w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim ul. Wojska Polskiego 19 A, tel. 15 8720-784 pełnione będą dyżury prokuratorów, którzy będą udzielali bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski