Aktualności
2016-08-29 09:22:15

Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów III Pikniku Rodzinnego "Mam, Tata i Ja"


Dnia 21 sierpnia 2016 roku w Janowie Lubelskim w Parku Zoom Natury odbył się  Piknik Rodzinny "Mama, Tata i Ja" przygotowany przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz Gminę Janów Lubelski. Podczas Pikniku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, promowało ideę rodzicielstwa zastępczego w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej oraz integracji środowiska opiekunów zastępczych.


PFRON zaprasza do udziału w konkursie
Informacja dotycząca Programu "Aktywny Samorząd"
2016-06-27 09:46:20

Zaprasza do składania wniosków do  programu "Aktywny Samorząd"w 2016 roku.
W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do:
- oprzyrządowania do samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu komputerów lub innych sprzętów ułatwiających funkcjonowanie,
- naprawy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, lub innych napraw,
- opłaty za przedszkole dla dziecka.

Program skierowany jest do osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Ogrodowej 20
Termin  przyjmowania wniosków: do 30 sierpnia 2016 r.
2016-06-06 11:30:23

5 czerwca 2016 roku podczas ochodów "œDnia Dziecka" organizowanego przez Janowski Ośrodek Kultury w parku, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim  promowali ideę rodzicielstwa zastępczego. W punkcie informatycznym, pracownicy  udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.
DSC00572.JPG


2016-05-13 09:49:19

Informujemy, że z dniem 1 maja 2016 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu "Młodzi "“ Aktywni "“ Doświadczeni na lubelskim rynku pracy". Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

(1)    Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
(2)    Nie kształcą się (w trybie dziennym),
(3)    Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

2016-04-15 14:28:47

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy".
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego, które ukończyły 16 rok życia, są w wieku aktywności zawodowej lub nieaktywne zawodowo, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym oraz chcą podnieść swoje kwalifikacje i stać się aktywnym członkiem rynku pracy.


Ogłoszenie
2016-04-07 12:53:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że poszukuje osoby chętnej do pracy z wykształceniem wyższym na kierunku psychologa lub prawa.
2016-03-30 11:58:03

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) informujemy, iż  rodzinom  zastępczym  oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dnia 1 kwietnia 2016 roku przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18 roku życia.

2016-03-17 11:48:20

Jeszcze tylko do końca kwietnia Powiat Janowski przy udziale szpitala w Janowie Lubelskim realizuje projekt pt. "Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" finansowany ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL 13 ,,Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" oraz budżetu państwa.


2016-03-15 10:53:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje o możliwości składania wniosków do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"
w 2016 roku,
w ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski