Aktualności
W trosce o osoby zagrożone zamarznięciem
2017-12-06 10:10:27

W związku z zbliżającym się okresem zimowym, apelujemy by zgłaszać na policję, do ośrodków pomocy spoełcznej czy tut. Centrum informacje o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych oraz będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2017-11-21 13:57:55

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej, składamy Państwu bukiet najpiękniejszych życzeń oraz przekazujemy wyrazy uznania za pełną zaangażowania i życzliwości, profesjonalną pracę na rzecz osób potrzebujących.

Życzymy każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

                                                               życzy Anna Śmit
                                                           Dyrektor PCPR w Janowie Lub.

indeks.jpg

Program wyrównywania różnic między regionami III
2017-10-30 10:13:13

W związku z uruchomieniem procedur dotyczących „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości uczestniczenia w w/w programie.
    Celem Strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

    Bardzo proszę o udostępnienie tej informacji wszystkim uprawnionym do złożenia wniosku podmiotom z terenu gminy.
Wnioski dotyczące w/w programu należy składać do tut. Centrum w terminie od 2 listopada 2017r. do  9 lutego 2018 roku.
    Dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej www.pfron.org.pl   ścieżka programy PFRON – programy realizowane obecnie.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Program konferencji „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”
2017-10-30 10:07:24

Program Konferencji Naukowej pt.: „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”, która odbędzie się  9 listopada 2017 r. w Janowski Ośrodek Kultury. 
Ogłoszenie o konkursie pt. „Zrozumieć niepełnosprawność”
2017-09-06 07:11:48

Projekt „Era młodych zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej:


Informacja dot. szkolenia
2017-09-05 11:30:23

Warszawska Grupa Doradców Public Relations zaprasza  na szkolenie“Obsługa trudnego klienta PCPR. Niewerbalne i werbalne techniki komunikacji z trudnym klientem.- aby uzyskać więcej informacj kliknij tutaj
II etap
2017-09-05 10:53:33

Informujemy rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Janowskiego, iż 25 września 2017 roku o godz. 9:15 w siedzibie tut. Centrum rozpoczyna się II etap“Szkoły dla Rodziców” prowadzona przez Panią Elżbietę Szwed oraz Panią Magdalenę Madras. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony I etap oraz deklaracja uczestnictwa na zajęcia.
2017-06-21 11:02:11

W okresie 16.02.2017 – 18.05.2017  w siedzibie tut. Centrum został przeprowadzony kurs  pt.: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - czyli jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”  prowadzony przez Panią Elżbietę Szwed – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim, certyfikowany trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Panią Magdalena Madras – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.


2017-06-20 06:20:33

Dnia 18 czerwca 2017 roku podczas organizowanych „Dni Janowa Lubelskiego”odbywających się na ZOOM NATURY,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim promowało ideę rodzicielstwa zastępczego.
W ramach przeprowadzonej akcji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski