Aktualności
2021-07-02 07:37:112021-06-08 11:39:38

DSC_6557.JPG


Dnia 6 czerwca 2021r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka połączony z Obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

2021-06-07 10:52:00


4 czerwca 2021 roku
2021-05-28 07:58:10

Informacja!

4 czerwca 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim 

będzie nieczynne 

2021-05-28 07:40:49

indeks.jpgW niedzielę 30 maja świętujemy Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Powiecie Janowskim jest to okazja, by podziękować rodzinom, które podjęły się opieki nad dziećmi w trudnej sytuacji. W załączeniu przesyłamy podziękowania i życzenia dla Rodzin.

Wszystkiego Najlepszego! 

Podziękowania 

Życzenia 


2021-04-29 06:35:37

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem. 

Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie lub życie.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

W 800 100 100 udzielamy wsparcia i informacji rodzicom i nauczycielom w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Główne działania: pomoc telefoniczna i online psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla rodziców i nauczycieli


2021-03-05 12:47:04

 


2021-02-19 10:18:55

Informujemy, że w dniach 22-28.02.2021r., w Prokuraturze Rejonowej w Janowie Lubelskim prokuratorzy będą udzielali bezpłatnych porad telefonicznych (15-8720-784) dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


2021-02-19 07:20:29

Powiatowe Centrum Pomocz Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, iż  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Wnioski w ramach powyższego programu w 2021 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, wg poniższego harmonogramu.

Moduł I: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II : - I termin – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

– II termin – od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl ścieżka: programy PFRON- programy realizowane obecnie

Zachęcamy osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP do złożenia wniosku elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia).

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
• 
na Portalu Profilu Zaufanego,
• 
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL

• na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski