Aktualności
INFORMACJA
2014-12-19 09:14:03

Informujemy, iż od 1 stycznia 2015r. obowiązują nowe druki wniosków na zadaniach dofinansowanych ze środków PFRON: 

1. zaopatrzenie w przedmioty ortopwdyczne i środki pomocnicze (pobierz)

2. likwidacja barier architektonicznych (pobierz)

Ogłoszenie
2014-12-15 11:34:55

Informujemy, iż 24 grudnia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim będzie nieczynne.
WIGILIA NA JANOWSKIM RYNKU
2014-12-15 09:58:22

plakat_wigilia_2014_A3_nr5.jpg
OGŁOSZENIE
2014-12-09 10:55:54

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w doposażeniu Hostelu funkcjonującym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim. Potrzebne są łóżka. Meble  mogą być używane, ale  w dobrym stanie. Z góry dziękujemy za serce i okazane wsparcie.
Bliższe informacje pod nr 15 8723-345 wew. 21
Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
2014-09-18 09:13:49

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

OGŁOSZENIE
2014-08-29 12:45:01

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM -PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPLATNĄPOMOC.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.  W całej Polsce działają podmioty -przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstewm.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stonach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładzie Działalności/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

2014-08-05 12:11:46

 Projekt pt. „Równi na rynku pracy – YEI” jest realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Prowadzony jest nabór do projektu młodzieży NEET (być osobą niepracującą/ bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się)- osoby młode od 18 do 25 roku życia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2014r. do 31.12.2014r. 


2014-07-24 10:31:47

 

 Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie

  Wszelkich informacji udziela menadżer projektu Pan Piotr Zielonka tel. 15 8725-252 lub 15 8717-536


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski