Aktualności
Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego
2019-08-07 12:17:41

      Informujemy, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjęła uchwałę w sprawie przywrócenia wsparcia finansowego na zakup wózków elektrycznych. Wsparcie będzie udzielane w ramach Obszaru C Modułu I Programu Aktywny Samorząd.
Minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

    Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w wieku aktywności zawodowej lub uczące się, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż.).

 Druki wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 5 oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.janow.pl
w zakładce „Aktywny Samorząd” – wnioski do pobrania


    Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl z warunkami jakie należy spełnić w w/w zadaniu.

Ogłoszenie

2019-07-04 06:25:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych uruchomił program
„Pomoc osobom niepełnosprawnym  poszkodowanym w wyniku żywiołu”

Adresatami programu są:
- osoby  niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 roku  w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w zawiązku  z wystąpieniem  zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób                     lub rodzin, które poniosły starty w gospodarstwach domowych.

Apel o poomoc dla mieszkańców gminy Modliborzyce
2019-06-21 11:28:52

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową  w Gminie Modliborzyce, gdzie wielka ulewa przeszła 19 czerwca 2019 roku nad miejscowościami Wierzchowiska Pierwsze i Drugie oraz Pasieka. Nastąpiło oberwanie chmury,  a woda z całej okolicy zaczęła spływać do położonych  w dolinie miejscowości, gdzie ok. 350 posesji zostało zalanych. W okolicy nie ma prądu. Woda wyrządziła mnóstwo szkód, zalane są domy, padający deszcz zniszczył też drogi i pola uprawne.
W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą o pomoc w przekazaniu wszelkiego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego, mebli i środków czystości.
W sprawie chęci udzielania pomocy poszkodowanym prosimy  o kontakt w tut. Centrum ul. Boh. Poryt. Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub tel. 15 8723-345

Włączmy się w walkę z żywiołem i pomóżmy tym, którzy dziś najbardziej potrzebują naszego wsparcia!


2019-06-14 06:57:05

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

"Opieka wytchnieniowa"
2019-06-11 10:33:35

W związku z realizacją Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. ogłoszonego  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim poszukuje specjalistów chętnych do pracy ( w formie umowy zlecenia w dogodnych godzinach) z zakresu rehabilitacji, psychologii, dietetyki  oraz nauki pielęgnacji osób niepełnosprawnych.
    Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski lub pod nr telefonu (15)8723-345

                            Wszystkich chętnych zapraszamy
Program "Stabilne Zatrudnienie ..."
2019-06-07 11:12:43

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do zapoznania się z  programem “Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawnej w administracji i służbiepublicznej” -szczegóły
2019-06-07 06:50:47

Dnia 1 czerwca 2019r. w Nadleśnictwie Janów Lubelski - Ośrodek Edukacji Ekologicznej odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2019 połączone z Dniem Dziecka, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Współorganizatorami imprezy było również: Stowarzyszenie Przyjaciół ,,Promyka”, Koło Łowieckie ,,Sokół” Nr. 25 Zdziłowice z siedzibą w Krzemieniu Drugim i Nadleśnictwo Janów Lubelski. Do udziału  we wspólnej zabawie zostały zaproszone rodziny zastępcze pochodzące z terenu powiatu janowskiego, wychowankowie placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz wszyscy zainteresowani tematyką rodzicielstwa zastępczego.

2019-05-28 11:22:30

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

"Dlaczego rodzina zastepcza?
2019-05-23 11:58:55

W Lublinie 22 maja bieżącego roku odbyła się debata pod tytułem „Dlaczego rodzina zastępcza?”.
Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorował rodziny zastępcze  z województwa lubelskiego. Powiat Janowski reprezentowały trzy rodziny: Jolanta i Stanisław Hałabis z Batorza, Magdalena i Grzegorz Doleccy z Janowa Lubelskiego oraz Anna Pecka z Łady.   Gratulujemy wyróżnień, jednocześnie dziękujemy za dotychczasową pracę, państwa zaangażowanie, podnoszenie kompetencji oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.

Z okazji zbliżających się Dni Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzinom zastępczym życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji, a sprawowanie pieczy zastępczej niech przynosi jak najwięcej satysfakcji i radości życia. Życzymy aby w Państwa rodzinach panowała miłość i spokój, a dzieci przezywały same szczęśliwe chwile beztroskiego dziedziństwa.

Wszystkich zainteresowanych ideą rodzicielstwa zastępczego zapraszamy 1 czerwca przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim na wspólne spotkanie z rodzinami zastępczymi i dziećmi z Placówki „PROMYK”.


Dyrektor i Pracownicy PCPR w Janowie Lubelski

a4.jpg

27 kwiecień 2019r. Dniem Czystości Lasu
2019-05-02 09:03:49

Dnia 27 kwietnia 2019 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik połączony z edukacją ekologiczną pod hasłem ,,Myśliwi i Leśnicy w służbie ludziom i przyrodzie”. Impreza zorganizowana została przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu we współpracy z Powiatowym Centrum Rodziny w Janowie Lubelskim oraz Nadleśnictwem Janów Lubelski. Do akcji przyłączyli się również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń oraz Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak.
Celem akcji było ważne przesłanie społeczne - upowszechnianie i przekazywanie dzieciom i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska naturalnego, pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody.  Dlatego też do współpracy na rzecz wspólnego sprzątania lasów zaangażowały się rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu janowskiego jak również dzieci i młodzież przebywająca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Promyk” w Janowie Lubelskim. Spotkanie było okazją do wspólnej lekcji poszanowania środowiska.
Po zakończonej pracy wszystkie dzieci zarówno z rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej mogły zintegrować się przez wspólne spędzenie czasu i zabawę min.: wspólne grillowanie, pokaz sokolniczy, malowanie twarzy, gry i zabawy.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję, a w szczególności dzieciom i młodzieży!

Opr. Małgorzata Drzazga.

13.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski