Opieka wytchnieniowa
Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, iż powiat janowski  przystąpił do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

Program zakłada możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa:

psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

    Wnioski dotyczące w/w programu   należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29,23-300 Janów Lubelski  pokój nr 1  (tel. 15) 8723-345.
    W/w wnioski  dostępne są na stronie internetowej www.pcprjanow.pl –Opieka wytchnieniowa - pliki do pobrania lub w siedzibie  tut. Centrum.Wyświetlono: 1536 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2019-06-14 06:57:05
Zmodyfikował: Konrad Łukasik 2020-06-08 12:20:54


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski