Grupy wsparcia
Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach grupy wsparcia dla:
"˘rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka
"˘rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Spotkania grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu o godz. 9.00

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my "“ nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Spotkania grup wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu janowskiego odbywają się w siedzibie tut. Centrum  (świetlica I piętro).

Terminy spotkań:

1.) 29 styczeń 2015 roku - temat: "Podtrzymywanie i budowanie pozytywnych kontaktów i więzi dzieci z rodzicami biologicznymi".

2.) 12 lutego 2015 roku - temat:"Prowadzenie zdrowego stylu życia:
- odżywianie się
- uprawianie sportu

3.) 05 marca 2015 roku - temat:"Zachowanie w trudnych sytuacjach, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży".

4.) 29 maja 2015 roku

Terminy i tematy spotkań w 2014 rok


                                                                        Informacje o kolejnej grupie wsparcia zostanie podana w późniejszym terminie

                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!Wyświetlono: 4405 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2014-03-28 13:24:34
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2015-05-25 10:21:59


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski