Aktywny Samorząd / Aktywny Samorząd - pliki do pobrania
Aktywny Samorząd / Pliki do pobrania

MODUŁ I

OBSZAR A

Zadanie nr 1 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stoopniu niepełnosprawności z dysfunkcja narządu ruchu

wniosek

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 3 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stoopniu niepełnosprawności z dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

wniosek

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 4 -pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

OBASZAR B

Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem oo niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu zwroku lub obu kończyń górnych

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja sprzetu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

zaświadczenie lekarskie dysfunkcja obu kończyn górnych

zaświadczenie lekarskie wzrok osoba dorosła

zaświadczenie lekarskie wzrok dziecko

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 2 -dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

wniosek

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepsłnosprawności  z dysfunkcją narządu zwroku

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja sprzetu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

zaświadczenie lekarskie

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności doo 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcj narządu słuchu i trudnościami w komuniowaniu się za pomocą mowy

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja sprzetu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

zaświadczenie lekarskie

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

wniosek

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja sprzetu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

OBSZAR C

Zadanie nr 1- dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego elektruycznego

wniosek dla osoby pełnoletniej

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych

zaświadczenie lekarskie

Zadanie nr 2-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek dla osoby dorosłej

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 3 -pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

wniosek dla osoby dorosłej

wniosek dla podopiecznego

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zaświadczenie lekarskie

Zadanie nr 4 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

wniosek dla osoby dorosłej

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zadanie nr 5 -pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

wniosek dla osoby dorosłej

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

zaświadczenie lekarskie

OBSZAR D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

wniosek

specyfikacja przedmiotu dofinansowania

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

MODUŁ II

wniosek na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

zaświadczenie z uczelni

oświadczenie o dochodach

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychWyświetlono: 5486 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2013-04-05 14:19:08
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2019-09-27 10:17:50


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski