Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest  organem opiniodawczo - doradczym starosty. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania rady należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
2. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych,
3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. ocena realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod  kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim składa się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu janowskiego  organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu powiatowego. Członków Powiatowej Rady powołał Starosta Janowski, na podstawie  Zarządzenia nr 75/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Kadencja rady trwa 4 lata.

Powiatową Społeczna Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim tworzą następujące osoby:
1. Andrzej Łukasik
"“ przewodniczący rady (przedstawiciel Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim).
2. Agnieszka Różyło - sekretarz rady (przedstawiciel Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim).
3. Anna Gątarz "“ członek rady (przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "EFFATHA" w Janowie Lubelskim).
4. Elżbieta Staszewska "“ członek rady (przedstawiciel Polskiego Zawiązku Emerytów i Rencistów w Janowie Lubelskim).
5. Paweł Wiśniewski "“ członek rady (przedstawiciel Stowarzyszenia "HUMANUS" w  Janowie Lubelskim).Wyświetlono: 4132 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2013-02-07 13:18:48
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2017-09-05 10:37:35


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski