2009
POKL 2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim jest realizatorem projektu systemowego "œIntegracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym godnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy. W szczególności są to osoby opuszczające rodziny zastępcze, różnego rodzaju placówki opiekuńcze i osoby niepełnosprawne, mające trudności z integracją zawodową.

Projekt realizowany w 2009 roku obejmuje 25 osób z terenu powiatu janowskiego. Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
- indywidualne doradztwo zawodowe,
-trening motywacyjny, pozytywnego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów,
-trening komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności,
-turnus rehabilitacyjny,
-zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,
-opłata czesnego dla osób studiujących,
-kursy przygotowania zawodowego, takie jak: kurs komputerowy, kurs stylizacji paznokci i wizażu, kurs prawa jazy i inne.


Wyświetlono: 3423 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2011-10-28 11:36:42
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2011-10-28 11:48:48


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski