Aktualności
Program " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu"

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu:
1) Moduł I – jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł.
2) Moduł II – jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:
a) sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
b) sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu – o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON;

    Szczegółowych informacji dotyczących w/w programu  można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Porytowego   Wzgórza 29,  23-300 Janów Lubelski  pokój nr 1  (tel. 15) 8723-345.Wyświetlono: 524 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2019-07-04 06:25:26


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski