Aktualności
Ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich, którzy kochają dzieci i chcą powiększyć swoja rodzinę o rozważanie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.
Rodzina zastępcza to nie adopcja.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:
1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.
2. Nie są i nie były władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
4. Nie są ograniczone w zdolności czynności prawnych.
5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Posiadają stałe źródło dochodów.
8. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
• rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
• właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 95 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie zaplanowano od maja 2018 r. i jest nieodpłatne. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -  15.30  lub pod nr tel. 15 8723 - 345


Wyświetlono: 473 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2018-04-18 11:59:07
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2018-04-18 12:03:12


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski