Aktualności
Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas obchodów III Pikniku Rodzinnego "Mam, Tata i Ja"

Organizując taką promocję,pracownicy PCPR udzielali wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego oraz rozdawali ulotki informacyjne zawierające podstawowe informacje na temat warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na rodziców zastępczych.Celem udziału PCPR w Niedzielnym Pikniku Rodzinnym była: integracja środowiska rodzin zastępczych, propagowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej, podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci ze środowisk zagrożonych oraz wymiana doświadczeń odnośnie sprawowania opieki i wychowania dziecka przyjętego do rodziny.

IMG_20160821_134048.jpg

IMG_20160821_133532.jpg
Wyświetlono: 681 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-08-29 09:22:15
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2016-08-29 09:45:12


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski