Aktualności
Projekt "Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy"

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

-  Poradnictwa psychologiczno "“ zawodowego,
-  Pośrednictwa pracy,
-  Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,
-  Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1) Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych "“ MAG,
(2) Kosmetyczka,
(3) Pracownik obsługi biurowej,
(4) Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,
(5) Monter urządzeń energii odnawialnej,

-  płatnych staży przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 997 zł za każdy miesiąc stażu.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa
i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Wyświetlono: 910 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-05-13 09:49:19


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski