Aktualności
Mieszkańcy powiatu wzięli sobie swoje zdrowie do serca

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby układu krążenia w powiecie janowskim wśród osób w wieku 35-64 lata. Przebadano w kierunku tych chorób ponad 4000 mieszkańców powiatu z powyższej grupy wiekowej.
    W Punktach Porad: Mobilnym i Stacjonarnym wykonywane były bezpłatne badania - mierzono wskaźnik BMI, poziom glukozy i cholesterolu, ciśnienie, wykonywano badanie EKG. Przeprowadzana była także ankieta zdrowotna, która w połączeniu z badaniami pozwalała na określenie ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia. Pacjenci mogli skorzystać z porad dietetyka i instruktora rekreacji ruchowej.
Zgodnie z oceną lekarską wybrani pacjenci byli kierowani do janowskiego szpitala na badania laboratoryjne i pierwszą wizytę lekarską, na której lekarz decydował o skierowaniu na badania pogłębione, takie jak: EKG wysiłkowe, echo serca, Doppler naczyń, holterowskie RR i EKG. Badania te odbywały się w janowskim szpitalu. W przypadku wyników odbiegających od normy lekarz kierował pacjentów na konsultację dietetyka i/lub zajęcia rekreacji ruchowej oraz w razie potrzeby na leczenie specjalistyczne poza Programem.
Wszystkie osoby, które uczestniczyły w badaniach wezmą udział w losowaniu cennych nagród: rowerów i sprzętu AGD. Publiczne losowanie odbędzie się w kwietniu br. Regulamin loterii zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu www.zdrowiedoserca.pl. Zachęcamy do odwiedzania tej strony.
    W ramach projektu odbywała się szeroko zakrojona akcja związana z promowaniem zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób układu krążenia. W ubiegłym roku odbyły się dwa seminaria, natomiast dla szerokiego ogółu mieszkańców powiatu zorganizowano w Janowie Lubelskim dwa pikniki zdrowotne (w czerwcu i sierpniu), w ramach których odbyły się m.in. rajdy rowerowe i biegi. Wydano broszurę informacyjną nt. profilaktyki chorób układu krążenia. W tym roku odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami powiatu. Były to pogadanki zdrowotne prowadzone przez lekarza, dotyczące chorób układu krążenia i zapobiegania tym chorobom. Podczas pogadanek uczestnicy mieli możliwość degustacji zdrowych potraw.
W ramach promocji zdrowego sposobu odżywiania powstała książka kucharska z przepisami mieszkańców powiatu "“ ,,Powiat Janowski od kuchni - kuchnia od serca i dla serca". Zgłoszone przepisy zostały zweryfikowane i zmodyfikowane przez dietetyka "“ w taki sposób, żeby stały się zdrową i dietetyczną wersją codziennych posiłków. Zarówna książka jak i broszura informacyjna nt. profilaktyki chorób układu krążenia jest dostępna w wersji elektronicznej na w/w stronie internetowej projektu , a w wersji papierowej na stanowisku rejestracji na badania uczestników programu, które funkcjonuje do końca kwietnia br. w pomieszczeniu ,,starej kaplicy" w szpitalu.
    W lutym i marcu odbyły się w Janowie dwa obozy naukowe studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ściśle współpracuje ze Starostwem i szpitalem przy realizacji projektu. Studenci wydziałów: lekarskiego i pielęgniarskiego pod czujnym okiem opiekunów przyglądali się pracy lekarzy i pielęgniarek wykonujących badania pogłębione i konsultacje w szpitalu oraz badaniom pacjentów w Mobilnym Punkcie Porad. Zajmowali się także analizą zgromadzonej dotychczas dokumentacji medycznej (ankiet zdrowotnych) mieszkańców powiatu, którzy badali się w ramach projektu. Zebrane informację posłużą do opracowania publikacji podsumowującej Program. Studenci przygotowali również bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci, które odbyły się w lutym w Janowskim Ośrodku Kultury oraz dodatkowo w marcu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dla młodzieży dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia. W wolnym czasie poznawali uroki Janowa Lubelskiego.
Projekt pt. "Weź sobie zdrowie do serca - program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim" korzysta z dofinansowania w kwocie
2 368 506 PLN pochodzącego z Norwegii i budżetu państwa.Wyświetlono: 781 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-03-17 11:48:20


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski