Aktualności
"Programu wyrównywania różnic między regionami"

Obszary programu, które będą realizowane w 2016r. :
1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) "“ powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) "“ gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D (likwidacja barier transportowych):
- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej

4. Obszar G  (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Wnioski w obszarze B, C D jednostek gminnych należy wypełnić i złożyć wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim,   ul. Ogrodowa 20  najpóźniej do dnia  8  kwietnia 2016 roku.  Jednostki powiatowe przygotowują wspólne wystąpienie składane bezpośrednio do oddziału PFRON
Wszystkie szczegółowe informacje na temat realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" wraz z procedurami, warunkami brzegowymi programu i innymi ważnymi zagadnieniami wraz z drukami wniosków zamieszczono na stronie:
www.pfron.org.pl   ścieżka: programy PFRON "“ Programy realizowane obecnie.

Wyświetlono: 998 razy
Zamieściła: Katarzyna Kędra 2016-03-08 14:18:01
Zmodyfikowała: Katarzyna Kędra 2016-03-08 14:23:53


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski