Aktualności
AKTYWNY SAMORZĄD


PROGRAM PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JANOWIE LUBELSKIM

AKTYWNY SAMORZĄD

    Program "Aktywny samorząd" jest modyfikacją i połączeniem dwóch dawnych programów "Pegaz" i "Komputer dla Homera" realizowanych przez Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    W roku bieżącym Powiat Janowski miał możliwość przystąpić po raz pierwszy w roli realizatora powyższego programu.
Program "Aktywny samorząd" jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane
w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwia powiatowi janowskiemu aktywniejszy udział  w działania na rzecz włączania w życie społeczne coraz większej grupy  osób niepełnosprawnych.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.
Formy wsparcia w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
1.    obszar A "“ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2.    obszar B1 "“ pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem,
3.    obszar B2 "“ pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4.    obszar B3 "“ pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5.    obszar B4 "“ dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
6.    obszar C "“ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7.    obszar D "“ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8.    obszar E "“ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9.    obszar F "“ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:
1.    obszaru A "“ jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
i posiada:
a)    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności,
b)    dysfunkcję narządu ruchu,
2.    obszaru B1 "“ jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
i posiada:
a)    znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności,
b)    dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku,
3.    obszaru B2 i B3 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
i posiada:
a)    znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności,
b)    dysfunkcję narządu wzroku,
4.    obszaru B4 - jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem
i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub
w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3,
5.    obszaru C:
a)    posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności,
b)    nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym, kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni,
6.    obszaru D "“ posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia "“ orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7.    obszaru E "“ jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
8.    obszaru F "“ jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
Termin przyjmowania wniosków z zakresu programu "Aktywny Samorząd" zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.  
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tutejszego Centrum lub pod numerem telefonu: 15 8723-345

Ogólne zasady - Aktywny Samorząd

Wnioski do pobrania:

Wniosek osoba pełnoletnia

Wniosek pełnomocnik dziecko

specyfikacja do wniosku - obszar A

specyfikacja do wniosku - obszar B1 B4

specyfikacja do wniosku - obszar C

specyfikacja do wniosku - obszar D

specyfikacja do wniosku - obszar E

specyfikacja do wniosku - obszar F

zał. do wnioski 4a -oświadczenie o dochodach

zał. do wniosku 4b- zaś. lekarskie B1,C

zał. do wniosku 4d - ośw. przetw. danych

zał do wniosku 4c - zaś. lekarskie B1,B2

Wyświetlono: 1295 razy
Zamieścił: Konrad Łukasik 2012-08-13 13:01:31
Zmodyfikował: Konrad Łukasik 2012-08-13 13:58:33


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski

tel. 15 8723 345, fax 15 8723-678
sekretariat@pcprjanow.pl, pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl
projekt i relizacja: GRAFKOM Janów Lubelski